Webbplats Statistik

Comments Posted By Nemokrati

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Avgår Fredrik Reinfeldt eller ej 2013 och Anders Borg tar över?

Blev fundersam när jag såg att du inte bloggat på ett tag. Du kommer väl igen med dina värdefulla inlägg? 
med vänliga hälsningar
Bloggaren Nemokrati

» Posted By Nemokrati On 2011/10/12 @ 02:03

Håkan Juholt och Tommy Waidelich låter som Anders Borg

Juholt verkar vara en än mer skrupelfri bluffmakare än det Nya Arbetarpartiet med sin nazistoida Arbetslinje från 30-talet. Att hålla ett sånt tal och sen komma med ännu värre slavarbetsförslag än Fas 3 det är ju verkligen magstarkt. Focka honom innan han visar sig vara en ännu större bedragare än sin "kulbo".

» Posted By Nemokrati On 2011/04/01 @ 17:16

Juholt verkar vara en än mer skrupelfri bluffmakare än det Nya Arbetarpartiet med sin nazistoida Arbetslinje från 30-talet. Att hålla ett sånt tal och sen komma med ännu värre slavarbetsförslag än Fas 3 det är ju verkligen magstarkt. Focka honom innan han visar sig vara en ännu större bedragare än sin "kulbo".

» Posted By Nemokrati On 2011/04/01 @ 17:16

Socialdemokraterna hittat ny Per-Albin I Håkan Juholt

Det är ju bara ett avancerat dubbel(s)pel för gallerierna. Istället har man valt in ännu mer högerinriktade sossar i Verkställande Utskottet. Blir Damberg sedan som väntat också ekonomisk-politisk talesman så får moderatregeringen en pålitlig bundsförvant i fas 3 av nedmonteringen av trygghetsförsäkringarna. Som Juholt själv aviserade på presskonferensen. Högt i tak och bortre parentes är det som väntar. Jag förstår inte att någon låter sig luras av retoriken. Det är bara att se den praktiska handlingen så förstår man vad som kommer att ske, vänsterfalangen är placerad ut i suppleantkulisserna, som ordinarie primehögersossar Mikael Damberg (och Sven-Erik Österberg). Detta kommer att slå hårt mot de arbetslösa och långtidssjukskrivna. I EU-nämnden har man redan i konkret handling också visat att man inte anmält avvikande mening när det gäller EU:s lagstiftningspaket i sex delar som kommer att innebära kraftiga ingrepp i lönebildningen. Redan när man sa ja till Lissabonfördraget övergav man löntagarna, dvs de som "har ett jobb". Nu väntar hårda tider iom europeiska åtstramningspaketen också för svenska löntagare som kommer att bli av med sina jobb i stort antal respektive få drastiskt sänkta löner och sämre arbetsvillkor. Köerna till socialbidrag kommer att växa till mil, tack vare moderaternas trognaste bundsförvant – de ännu Nyare "socialdemokraterna".

Det socialdemokratiska partiet är bara en samling politruker som vill behålla sina välavlönade uppdrag, kvittar lika vad det står på spelartröjorna. Demokratin är avskaffad. I kommunerna är man identisk med en arbetsgivarpart som erbjuder de absolut sämsta arbetsvillkoren på både den "ordinarie" arbetsmarknaden som gratisarbetsmarknaden. De som jobbar gratis för dem dör på sin post (Håkan Altin). Det är de som Juholt anklagar för att "passivt" lyfta a-kassa år ut och år in.

» Posted By Nemokrati On 2011/03/27 @ 12:51

Rödgröna föreslår ett samlat stöd till de arbetslösa i ny organisation

Ja, alltså den första delen var den kommentar på deras förslag som jag skrev på de rödgrönas hemsida – skulle angett det, alltså inte riktat till dig – ber om ursäkt för det misstaget.

» Posted By Nemokrati On 2009/12/01 @ 00:13

Man mår illa – ”fungerande arbetslinje” – Hela retoriken om ”arbetslinje” påminner om en högerextrem 30-talsdiskurs. Med minimilöner blir det ännu värre. De minimilöner som kommer att bli följden efter att Lissabonfördraget träder i kraft.
Det handlar väl inte om att människan till varje pris ska arbeta – för att få ett värde. Ni måste värna människovärdet som sådant. En människa är mer än bara sitt producerade arbete.
Hur kan ni anpassa er till högerns sätt att resonera. Gissar att det har historiska orsaker.
Se gärna bloggposten Del II – Den sovande regeringen ZZ.http://komigenuva.wordpress.com/2009/03/24/del-ii-den-sovande-regeringen-zz/
Se gärna även
http://komigenuva.wordpress.com/2009/11/27/mona-och-maud-effekten/

Att klumpa ihop alla i ”Utanförskapet” och lägga dem i famnen på kommunerna vars ekonomier är extremt ansträngda liknar mer eller mindre vansinne sett från ett vänsterperspektiv. Gissar det här är ett mindre historiskt medvetet förslag från (M)ona som flirtar med unkna högerkrafter – uppenbarligen. Värsta jag läst på länge.

» Posted By Nemokrati On 2009/12/01 @ 00:11

Ja, alltså den första delen var den kommentar på deras förslag som jag skrev på de rödgrönas hemsida – skulle angett det, alltså inte riktat till dig – ber om ursäkt för det misstaget.

» Posted By Nemokrati On 2009/11/30 @ 23:13

Man mår illa – ”fungerande arbetslinje” – Hela retoriken om ”arbetslinje” påminner om en högerextrem 30-talsdiskurs. Med minimilöner blir det ännu värre. De minimilöner som kommer att bli följden efter att Lissabonfördraget träder i kraft.
Det handlar väl inte om att människan till varje pris ska arbeta – för att få ett värde. Ni måste värna människovärdet som sådant. En människa är mer än bara sitt producerade arbete.
Hur kan ni anpassa er till högerns sätt att resonera. Gissar att det har historiska orsaker.
Se gärna bloggposten Del II – Den sovande regeringen ZZ.http://komigenuva.wordpress.com/2009/03/24/del-ii-den-sovande-regeringen-zz/
Se gärna även
http://komigenuva.wordpress.com/2009/11/27/mona-och-maud-effekten/

Att klumpa ihop alla i ”Utanförskapet” och lägga dem i famnen på kommunerna vars ekonomier är extremt ansträngda liknar mer eller mindre vansinne sett från ett vänsterperspektiv. Gissar det här är ett mindre historiskt medvetet förslag från (M)ona som flirtar med unkna högerkrafter – uppenbarligen. Värsta jag läst på länge.

» Posted By Nemokrati On 2009/11/30 @ 23:11

Mer om den moderata alliansens coachning skandal – hjärntvätt som coachning metod

Jag tycker det är viktigt att ta fram idéhistorien bakom nyliberalismen också – det är ju bara ett omkok på Adam Smith (ekonomerna hade väl fått idétorka på 80-talet så man hämtade upp lite mindre ätliga rester från historiens skåpmat) och då fick man med sig Adam Smiths idéhistoriska grundvalar från den presbyterianska religionen som i sin tur fått den av Calvins idé om dubbel predestination – dvs idén om den ”Osynliga handen” – alltså Guds hand som fördelar gracerna efter ett system där det är förutbestämt vilka som är goda respektive hopplösa fall – och de hopplösa fallen skall man enligt Adam Smiths råa kapitalism därför lämna åt sitt öde, för det har Gud bestämt därför låter man hans ”Osynliga hand” råda när det gäller att fördela rikedom respektive fattigdom på ”rätt” personer så att säga, dvs enligt ett förutbestämt schema som Gud bestämt.
Se gärna min bloggpost ”Vår Gud är oss en väldig Borg” – http://komigenuva.wordpress.com/2009/10/05/var-gud-ar-oss-en-valdig-borg/

» Posted By Nemokrati On 2009/11/09 @ 02:27

Jag tycker det är viktigt att ta fram idéhistorien bakom nyliberalismen också – det är ju bara ett omkok på Adam Smith (ekonomerna hade väl fått idétorka på 80-talet så man hämtade upp lite mindre ätliga rester från historiens skåpmat) och då fick man med sig Adam Smiths idéhistoriska grundvalar från den presbyterianska religionen som i sin tur fått den av Calvins idé om dubbel predestination – dvs idén om den "Osynliga handen" – alltså Guds hand som fördelar gracerna efter ett system där det är förutbestämt vilka som är goda respektive hopplösa fall – och de hopplösa fallen skall man enligt Adam Smiths råa kapitalism därför lämna åt sitt öde, för det har Gud bestämt därför låter man hans "Osynliga hand" råda när det gäller att fördela rikedom respektive fattigdom på "rätt" personer så att säga, dvs enligt ett förutbestämt schema som Gud bestämt.

Se gärna min bloggpost "Vår Gud är oss en väldig Borg" – http://komigenuva.wordpress.com/2009/10/05/var-gu

» Posted By Nemokrati On 2009/11/09 @ 02:27

Ekonomism och trickle-down ekonomi från moderaterna

Jag tycker din blogg är så himla bra. Du får #Follow Friday av mig på Twitter. Trevlig helg.

» Posted By Nemokrati On 2009/09/11 @ 20:21

Jag tycker din blogg är så himla bra. Du får #Follow Friday av mig på Twitter. Trevlig helg.

» Posted By Nemokrati On 2009/09/11 @ 20:21

Alliansen satsar på att bekämpa arbetslösheten efter valet 2010

KY-utbildningar, arbetsmarknadsutbildning för spetskompetens kanske, ECDL-körkort som fanns tidigare, och datortek som tagits bort. Det vore kanske bra att ha kvar. Olika former av påbyggnader. Upphandlad högskoleutbildning också till viss del för spetskompetenser och yrkesinriktad påbyggnad individuellt utformad – eller vad säger du? Men vi kanske inte ska hjälpa alliansen att vinna valet, för det är ju så mycket annat – FRA (m fl bokstavskombinationer), Lissabonfördraget (kollektivavtalen, de demokratiska och mänskliga rättigheterne, militariseringen, NATO anpassning osv osv osv)

» Posted By Nemokrati On 2009/08/27 @ 19:23

Passivt ‘ansvarstagande’ belönas av väljare

Det är inte många jobb som skapas eller upprätthålls med hjälp av de nålpengarna.
Förresten svarar du ju inte på sakfrågan – det handlar om att skapa jobb till människor som inte har några.
När det gäller att slänga pengar omkring sig så har den här regeringen varit duktig på det – man har sålt ut alla statliga kassakor och fått enormt överskott som nu förvandlats till enorma underskott och lånebehov pga försämringarna i a-kassan, passiv arbetsmarknadspolitik och alla räddningspaket till banker och näringsliv – vars direktörer ändå fortsatt höja sina bonusar – och vid fall av bonusstopp höjt sina löner istället – banker som fortsätter spekulera på ett ansvarslöst sätt i Baltikum där ekonomierna rasar som korthus och människor därför fått gå över till byteshandel.
This comment was originally posted on Nemokrati

» Posted By Nemokrati On 2009/08/23 @ 17:43

Alliansregeringens falsk kritik mot bonusar

Också bra inlägg om ”vädermannen” Borg.
Denna ihåliga retorik. Det är ju obetalbart.
De vill inte göra något, och så skyller de på vädret.
Helt i linje med nyliberalismens terminologi kring sin egen ekonomisk-politiska doktrin som naturlag.

» Posted By Nemokrati On 2009/03/18 @ 00:50

Också bra inlägg om "vädermannen" Borg.

Denna ihåliga retorik. Det är ju obetalbart.

De vill inte göra något, och så skyller de på vädret.

Helt i linje med nyliberalismens terminologi kring sin egen ekonomisk-politiska doktrin som naturlag.

» Posted By Nemokrati On 2009/03/18 @ 00:50

Roliga och intressanta filmer du har lagt ut från ABF-symposium i Göteborg. Intressant att ta del av. Tack.

» Posted By Nemokrati On 2009/03/18 @ 00:46

Roliga och intressanta filmer du har lagt ut från ABF-symposium i Göteborg. Intressant att ta del av. Tack.

» Posted By Nemokrati On 2009/03/18 @ 00:46

Bäst arbetslinjen inför valet 2010

När de skriver jobben, jobben och jobben i det här sammanhanget så undantas ju kvinnors arbetsmarknad helt och hållet. Vilket visar att ’jobben’ med det menas männens industriarbete – inte kvinnors arbete inom offentlig sektor och tjänstesektor. Regeringen gör ingenting för kvinnor över huvud taget.
Det blir ramaskri när bilindustrin kraschar – men när kommunerna skär ner då händer ingenting.

Att kvinnor blir av med sina jobb kommer att förvärra krisen katastrofalt – om den nu kan bli mer katastrofal än vad den redan är.

Ändå gör regeringen ingenting åt det.

Det verkar som de bara struntar i allt ihop.

Jag tycker det är vanstyre.

Och hur människor kan ha förtroende för en så ansvarslös och öppet cynisk politik är fullständigt obegripligt.

» Posted By Nemokrati On 2009/03/01 @ 19:20

När de skriver jobben, jobben och jobben i det här sammanhanget så undantas ju kvinnors arbetsmarknad helt och hållet. Vilket visar att 'jobben' med det menas männens industriarbete – inte kvinnors arbete inom offentlig sektor och tjänstesektor. Regeringen gör ingenting för kvinnor över huvud taget.

Det blir ramaskri när bilindustrin kraschar – men när kommunerna skär ner då händer ingenting.

Att kvinnor blir av med sina jobb kommer att förvärra krisen katastrofalt – om den nu kan bli mer katastrofal än vad den redan är.

Ändå gör regeringen ingenting åt det.

Det verkar som de bara struntar i allt ihop.

Jag tycker det är vanstyre.

Och hur människor kan ha förtroende för en så ansvarslös och öppet cynisk politik är fullständigt obegripligt.

» Posted By Nemokrati On 2009/03/01 @ 19:20

Att skroga arbetsgrupper om vård, skola och miljö innebär ju också att man totalt nonchalerar den arbetsmarknad som kvinnor är sysselsatta i – vem ska då bry sig om deras massarbetslöshet. Och vem ska bry sig om de som är helt och hållet beroende av att de verksamheterna fungerar – barn och ungdomar, vårdbehövande och klimatomställningen som vi alla är beroende av för att inte miljökatastrofen skall förvärras – där behövs ju skapas nya jobb med hjälp av skattepengar, t ex renovera och klimatomställ landets skolog, renovera och klimatomställ miljonprogrammet – så att ungdomar får billiga och bra bostäder.

När det gäller ungdomsgruppen råder sedan länge massarbetslöshet – enligt scb:s senaste pressmeddelande 24.1 % arbetslöshet.

Den frågan är också förknippad med skolpolitiken – lärartätheten har skurits ned kraftigt och särskilt i friskolor som hellre lägger pengarna i vinstkassan än satsar på fler lärare.

Detta gör att massor av elever inte får den hjälp de behöver – därför är siffran också katastrofal när det gäller avhopp från gymnasiet och icke behöriga till nationella program. Dessutom är oerhört många som genomgått yrkesinriktat program ändå arbetslösa.

Är det nånstans man ska satsa skattepengar på ökad sysselsättning så är det inom vård, skola, omsorg och miljö.

Där behövs massor med folk – och istället för ständiga skatte- och räntesänkningar när dessa inte berör arbetslösa över huvud taget och den gruppen växer mest, så gör de ju ingen som helst verkan, bara förvärrar krisen.

Att ge alla pengar till banker och industri – mer eller mindre ovillkorat skapar ju inga nya jobb.

Det är endast inflationsdrivande.

Det är nya jobb som behövs och de måste skapas inom offentliga verksamheter med sysselsättningspaket och aktiv arbetsmarknadspolitik.

» Posted By Nemokrati On 2009/03/01 @ 19:15

Att skroga arbetsgrupper om vård, skola och miljö innebär ju också att man totalt nonchalerar den arbetsmarknad som kvinnor är sysselsatta i – vem ska då bry sig om deras massarbetslöshet. Och vem ska bry sig om de som är helt och hållet beroende av att de verksamheterna fungerar – barn och ungdomar, vårdbehövande och klimatomställningen som vi alla är beroende av för att inte miljökatastrofen skall förvärras – där behövs ju skapas nya jobb med hjälp av skattepengar, t ex renovera och klimatomställ landets skolog, renovera och klimatomställ miljonprogrammet – så att ungdomar får billiga och bra bostäder.

När det gäller ungdomsgruppen råder sedan länge massarbetslöshet – enligt scb:s senaste pressmeddelande 24.1 % arbetslöshet.

Den frågan är också förknippad med skolpolitiken – lärartätheten har skurits ned kraftigt och särskilt i friskolor som hellre lägger pengarna i vinstkassan än satsar på fler lärare.

Detta gör att massor av elever inte får den hjälp de behöver – därför är siffran också katastrofal när det gäller avhopp från gymnasiet och icke behöriga till nationella program. Dessutom är oerhört många som genomgått yrkesinriktat program ändå arbetslösa.

Är det nånstans man ska satsa skattepengar på ökad sysselsättning så är det inom vård, skola, omsorg och miljö.

Där behövs massor med folk – och istället för ständiga skatte- och räntesänkningar när dessa inte berör arbetslösa över huvud taget och den gruppen växer mest, så gör de ju ingen som helst verkan, bara förvärrar krisen.

Att ge alla pengar till banker och industri – mer eller mindre ovillkorat skapar ju inga nya jobb.

Det är endast inflationsdrivande.

Det är nya jobb som behövs och de måste skapas inom offentliga verksamheter med sysselsättningspaket och aktiv arbetsmarknadspolitik.

» Posted By Nemokrati On 2009/03/01 @ 19:15

Gazakriget från en trädgårdsstol utanför Sderot

Våldet måste upphöra. Vapenstillestånd. Och vapenembargo från alla som tillhandahåller vapen på båda sidor.
Säkerhetsrådet agerar inte. Det är fullständigt oacceptabelt att Bush stoppar det, och att Obama inte säger något.
De moderata krafterna i området på båda sidor måste få komma till tals vid förhandlingsbordet.
Humanitär hjälp måste få komma fram och reportrar tillförsäkras en oberoende rapportering.

» Posted By Nemokrati On 2009/01/06 @ 10:31

Våldet måste upphöra. Vapenstillestånd. Och vapenembargo från alla som tillhandahåller vapen på båda sidor.

Säkerhetsrådet agerar inte. Det är fullständigt oacceptabelt att Bush stoppar det, och att Obama inte säger något.

De moderata krafterna i området på båda sidor måste få komma till tals vid förhandlingsbordet.

Humanitär hjälp måste få komma fram och reportrar tillförsäkras en oberoende rapportering.

» Posted By Nemokrati On 2009/01/06 @ 10:31

«« Back To Stats Page