Webbplats Statistik

Comments Posted By Nils Lindholm

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Flest yngre som lämnade a-kassan

Scaber:'Förtida uttag av ålderspension' har fördubblats från cirkus 3 -> 6% ungefär.Men det handlar ju då kanske om bara runt 3-tusen st.Om detta då är per årskull 61-65, då blir det ju 12-tusen per år, eller 3-tusen för alla 61-65.Går du i ålderspension så avskrivs du ju.

» Posted By Nils Lindholm On 2010/06/20 @ 15:38

Moderaterna och alliansen döljer arbetslösheten

Det 'förtidspensioneras' lika många idag som på GP:s tid.2 000 st i månaden har AMS beräknat ska gå till FAS3.Lägg märke till att INGEN i FAS3 räknas som arbetslös, vissa kan t.o.m. räknas som sysselsatta.

» Posted By Nils Lindholm On 2010/06/03 @ 13:33

Fel och rätt om a-kassa från Göteborgspostens Gert Gelotte

Det skulle ju överflyttas cirkus 8 miljarder från sjukskrivningskostnaden p.g.a. bilolyckor till bilförsäkringen.
Hitintills är det väl 1/3 i ökning på trafikförsäkringen.
Detta kan ingå i 6,55 miljarder.

Successivt avskaffad förmögenhetsbeskattning 3,45
Vem tar det mesta där?

Sen har väl kommunerna annonserat ett behov på skattehöjning på uppåt 20 miljarder p.g.a. ’övervältringen’ från Statens ’trygghetssystem’ på kommunernas socc. , men det gäller väl bara under den värsta ’krisen’.

Show me the money

» Posted By nils Lindholm On 2010/01/08 @ 17:13

2005/06:-m924
Intäkter
Slopad avdragsrätt mot statlig beskattning för resor och dubbelt boende, samt höjt reseavdrag 1,00
Avskaffat avdrag för förmån av personaldator 0,80
Slopad skattreduktion för fackavgifter och a-kassa 4,30
Summa inkomstförstärkning 19,01

Delsumma sjukförsäkring 6,55

Delsumma föräldraförsäkringen 0,30

Förändrad beräkning av pensionsavgifter 2,60

A-kassan
Avgifter 10,00
Delsumma 13,52

Arbetsmarknadspolitiken
Delsumma 10,93
Delsumma övrigt 7,28
Summa, finansiering 60,19

Varav då cirkus 42 miljarder i direkta kostnadsökningar för folk i arbete o INTE arbete.

» Posted By Nils Lindholm On 2010/01/08 @ 17:12

Det skulle ju överflyttas cirkus 8 miljarder från sjukskrivningskostnaden p.g.a. bilolyckor till bilförsäkringen.
Hitintills är det väl 1/3 i ökning på trafikförsäkringen.
Detta kan ingå i 6,55 miljarder.

Successivt avskaffad förmögenhetsbeskattning 3,45
Vem tar det mesta där?

Sen har väl kommunerna annonserat ett behov på skattehöjning på uppåt 20 miljarder p.g.a. ’övervältringen’ från Statens ’trygghetssystem’ på kommunernas socc. , men det gäller väl bara under den värsta ’krisen’.

Show me the money

» Posted By nils Lindholm On 2010/01/08 @ 16:13

2005/06:-m924
Intäkter
Slopad avdragsrätt mot statlig beskattning för resor och dubbelt boende, samt höjt reseavdrag 1,00
Avskaffat avdrag för förmån av personaldator 0,80
Slopad skattreduktion för fackavgifter och a-kassa 4,30
Summa inkomstförstärkning 19,01

Delsumma sjukförsäkring 6,55

Delsumma föräldraförsäkringen 0,30

Förändrad beräkning av pensionsavgifter 2,60

A-kassan
Avgifter 10,00
Delsumma 13,52

Arbetsmarknadspolitiken
Delsumma 10,93
Delsumma övrigt 7,28
Summa, finansiering 60,19

Varav då cirkus 42 miljarder i direkta kostnadsökningar för folk i arbete o INTE arbete.

» Posted By Nils Lindholm On 2010/01/08 @ 16:12

Utförsäkring av sjuka och arbetslösa en följd av moderaternas arbetslinje

Det är cirkus 20 000 arbetslösa som inte är arbetslösa !!
Avtalen om 80% jobbtid o lön, då avskedar inte arbetsgivaren.
Vilket gör att dom som inte skulle sparkats tvingats ner i lön som då arbetsgivaren överför till dom 20% som skulle sparkats.
Arbetarna själva tar där en kostnad för arbetslösheten på 2- 3 miljarder.

» Posted By Nils Lindholm On 2009/12/10 @ 15:40

Det är cirkus 20 000 arbetslösa som inte är arbetslösa !!
Avtalen om 80% jobbtid o lön, då avskedar inte arbetsgivaren.
Vilket gör att dom som inte skulle sparkats tvingats ner i lön som då arbetsgivaren överför till dom 20% som skulle sparkats.
Arbetarna själva tar där en kostnad för arbetslösheten på 2- 3 miljarder.

» Posted By Nils Lindholm On 2009/12/10 @ 15:40

«« Back To Stats Page