Webbplats Statistik

Comments Posted By Nisse Humanist

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Är någon förvånad?

Det finns inget ”Civilisationernas Krig”.
Civilisationer krigar inte!!

Islam ÄR fredens religion, påstår dom själva!!

Läs mer om fredens religion: http://www.TheReligionOfPeace.com

» Posted By Nisse Humanist On 2008/06/02 @ 12:28

Det finns inget "Civilisationernas Krig".

Civilisationer krigar inte!!

Islam ÄR fredens religion, påstår dom själva!!

Läs mer om fredens religion: http://www.TheReligionOfPeace.com

» Posted By Nisse Humanist On 2008/06/02 @ 11:28

USA bär ensam skulden – SvDs ledare sprider desinformation

”Allt är USA’s fel” är en mantra som rabblas alltför ofta och onyanserat av sossar och vänsterfolk. En djupare analys krävs dock än att presentera ett ”Facit-påstående” lösning som aldrig förändras, inte sedan 1968 i alla fall.

Däremot kan man med gott fog påstå att religionerna ÄR grundproblemet, men jag förstår inte varför världspolitikerna iten vågar ta itu med denna fråga.

FN har ju BEVISAT att en viss religion är en del av problemet, genom att anta en resolution som faktiskt förbjuder kritik av en religion (OBS: bara EN!).

I Irak slåss Muslimer mot Muslimer, sedan blir en och annan soldat dödad, men det är i stort sett bara Muslimer som dödar Muslimer. Men å andra sidan har ju dom alla Allah på sin sida.

» Posted By Nisse Humanist On 2008/05/29 @ 11:33

"Allt är USA's fel" är en mantra som rabblas alltför ofta och onyanserat av sossar och vänsterfolk. En djupare analys krävs dock än att presentera ett "Facit-påstående" lösning som aldrig förändras, inte sedan 1968 i alla fall.

Däremot kan man med gott fog påstå att religionerna ÄR grundproblemet, men jag förstår inte varför världspolitikerna iten vågar ta itu med denna fråga.

FN har ju BEVISAT att en viss religion är en del av problemet, genom att anta en resolution som faktiskt förbjuder kritik av en religion (OBS: bara EN!).

I Irak slåss Muslimer mot Muslimer, sedan blir en och annan soldat dödad, men det är i stort sett bara Muslimer som dödar Muslimer. Men å andra sidan har ju dom alla Allah på sin sida.

» Posted By Nisse Humanist On 2008/05/29 @ 10:33

Terrordagiset som inte var

Dessvärre är alltför många av dessa "Kulturberikare" inblandade i div. verksamhet som INTE är förenligt med demokrati, eller med svenskt kulturellt mönster (=fred/harmoni).

SÄPO mste gå till botten med detta. Skyldiga skall straffas, oskyldiga skall frias.

» Posted By Nisse Humanist On 2008/01/24 @ 11:55

Dessvärre är alltför många av dessa ”Kulturberikare” inblandade i div. verksamhet som INTE är förenligt med demokrati, eller med svenskt kulturellt mönster (=fred/harmoni).

SÄPO mste gå till botten med detta. Skyldiga skall straffas, oskyldiga skall frias.

» Posted By Nisse Humanist On 2008/01/24 @ 02:55

«« Back To Stats Page