Webbplats Statistik

Comments Posted By P-O

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Arbetslösheten inget nytt trots medias plötsliga upptäckt

Bra med lite historisk belysning av synsätten av hur en del ser på de som för tillfället råkar vara utanför. Regeringens hemsida beskriver det självt ganska bra

http://www.regeringen.se/sb/d/2468/a/13461
Endast högern motståndare

”Mellan 1907 och 1909 fick männen äntligen allmän rösträtt till den andra kammaren. Nu ökade naturligtvis kvinnornas krav på samma rättighet. Från och med år 1907 var också de liberala och socialdemokratiska riksdagsmännen eniga i sitt krav på politisk rösträtt och valbarhet för kvinnor. Motståndet fanns bara kvar inom delar av högern.”

» Posted By p-o On 2009/11/24 @ 12:21

Alternativ verklighet på regeringskansliet

Tycker dock det är en ganska gediget spännande avsaknad till ironi när man ska fjärma sig från den verklighet andra människor lever i av påstådda säkerhetsskäl. Vad kan de egentligen säga om betraktningsvinklarna hos förslagsställarna.

Kanske ska vi redan idag förbereda nya lagar som bevisar vad som redan finns, dvs en olik syn på människan inför lagen. Skulle kanske gå att hotta upp majestätsbrottsprincipen så att gemene man förhindrades från att delge makteliten sin bild av verkligheten i fall den ansågs som opassande av förhandsgranskningskommissionernas mentala infanteri.

» Posted By P-O On 2009/02/05 @ 15:22

Göteborgspostens ägare pro-israeliska censur av ledarsidorna

Förnekelse rekyler kan bli ballistiska för den som vill glömma sina egna illdåd och att förtiga dem är ingen välgärning för endera sidan. Men att dessutom ta sig rätten att staten får finansiera ett partiskt informationsbortfall, det är ett djupt hån av presstödets grunder och intentioner.

Sedan måste vi nog i stort tveka på om GP s.k. israelvänliga linje verkligen är israelvänlig annat än på ganska kort sikt, vilket egentligen konflikten i helhet vittnar om, just de där korta segrarna som kan förlänga ett krig i evigheter – just det – det har regionen och vi alla sett nog av.

» Posted By P-O On 2009/01/25 @ 17:21

Förnekelsens rekyler kan lätt bli ballistiska för den som vill glömma sina egna illdåd och vilken rätt tar man sig egentligen när man anser det vara ok att staten skall finansiera ett partiskt informationsbortfall.

Sedan måste vi nog i stort tveka på om GP s.k. israelvänliga linje verkligen är israelvänlig annat än på ganska kort sikt, vilket egentligen konflikten i helhet vittnar om, just de där korta segrarna som kan förlänga ett krig i evigheter – just det – har regionen och vi alla sett nog av.

» Posted By P-O On 2009/01/24 @ 16:55

Bloggosfären in på företag – Den sparkade bloggaren från compro media

Ja, det rymms ju sannerligen en och annan aspekt i det hela med att blogga på jobbet. Men visst har villkoren förändrats, frågan är bara hur det blir i det långa loppet när företagen lär sig att föra ut sitt budskap bra via bloggarna som verktyg, vi har ju redan sett en del företag som insett vikten av att kunna påverka Wikipedia till exempel …

» Posted By P-O On 2008/12/02 @ 20:28

«« Back To Stats Page