Webbplats Statistik

Comments Posted By Petter

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Är Sverige och Carl Bildt redo att ompröva sanningen om Georgien?

Bra inlagg, och NY TImes har en mycket bra artikel om vad som pekar pa att Georgien startade kriget.

Antar att du redan vet det eftersom du har tagit deras bild.

» Posted By Petter On 2008/11/16 @ 22:49

Bra inlagg, och NY TImes har en mycket bra artikel om vad som pekar pa att Georgien startade kriget.

Antar att du redan vet det eftersom du har tagit deras bild.

» Posted By Petter On 2008/11/16 @ 21:49

Esbati klargör vad den moderata invandringspolitiken handlar om

Ja, nu ser jag var du fick 200 000 ifrån, men som sagt det handlar inte om asylsökande flyktingar från afrika och mellanöstern även om artikeln antyder att den framtida invandringen inte skulle vara vita från väst.

Men det stämmer inte riktigt, majoriteten av de invandrade är inga asylsökande och majoriteten är från Europa och västländer på andra kontinenter. Dessutom kommer om 30 år när vi ser 200000 invandrare (exkl återinvandrande svenskar) ha en miljon mer människor i vårt land.

Dessutom är detta ingen officiell prognos, SCBs prognoser förutspår en minskad invandring och att gapet mellan invandring och utvandring minskar i antal människor. Fler utvandrar enligt den prognosen.

1970 hade vi för övrigt fler invandrare än 2005. Av de som invandrade 2005 var majoriteten från Europa + USA, Australien och Nya Zealand. Vilket är fallet för 2007 också.

Dessutom jämför han/de dagens födelsetal med en antagen invandrarsiffra som inte stöds av SCBs egna prognoser. Födelsetalet för 2007 var 107421. Det förväntas dock bara ha ökat till 111000 om 30 år.

Att 200 000 skulle komma att flytta till Sverige är dessutom en omskrivelse (i inledningen av artikeln) av rapporten som säger ”Sedan 1980 har invandringen till Sverige ökat i genomsnitt tre procent per år. Om ökningen fortsätter förväntas 200 000 människor årligen flytta till Sverige inom tre decennier.”

Och som sagt, den största delen av invandringen är inte asylsökande, därför kan man inte vänta sig att invandringen bara skulle öka och öka, det finns inte studieplatser till alla, det finns inte jobb till hur många som helst och alla har inte familj i Sverige.

Det dom har rätt i är att om 30 år så kommer befolkningsökningen bara att drivas genom inflyttning, eftersom födelseöverskottet räknas bli negativt i prognoserna.

Det var också poängen med artikeln.

» Posted By Petter On 2008/08/29 @ 20:55

Ja, nu ser jag var du fick 200 000 ifrån, men som sagt det handlar inte om asylsökande flyktingar från afrika och mellanöstern även om artikeln antyder att den framtida invandringen inte skulle vara vita från väst.

Men det stämmer inte riktigt, majoriteten av de invandrade är inga asylsökande och majoriteten är från Europa och västländer på andra kontinenter. Dessutom kommer om 30 år när vi ser 200000 invandrare (exkl återinvandrande svenskar) ha en miljon mer människor i vårt land.

Dessutom är detta ingen officiell prognos, SCBs prognoser förutspår en minskad invandring och att gapet mellan invandring och utvandring minskar i antal människor. Fler utvandrar enligt den prognosen.

1970 hade vi för övrigt fler invandrare än 2005. Av de som invandrade 2005 var majoriteten från Europa + USA, Australien och Nya Zealand. Vilket är fallet för 2007 också.

Dessutom jämför han/de dagens födelsetal med en antagen invandrarsiffra som inte stöds av SCBs egna prognoser. Födelsetalet för 2007 var 107421. Det förväntas dock bara ha ökat till 111000 om 30 år.

Att 200 000 skulle komma att flytta till Sverige är dessutom en omskrivelse (i inledningen av artikeln) av rapporten som säger "Sedan 1980 har invandringen till Sverige ökat i genomsnitt tre procent per år. Om ökningen fortsätter förväntas 200 000 människor årligen flytta till Sverige inom tre decennier."

Och som sagt, den största delen av invandringen är inte asylsökande, därför kan man inte vänta sig att invandringen bara skulle öka och öka, det finns inte studieplatser till alla, det finns inte jobb till hur många som helst och alla har inte familj i Sverige.

Det dom har rätt i är att om 30 år så kommer befolkningsökningen bara att drivas genom inflyttning, eftersom födelseöverskottet räknas bli negativt i prognoserna.

Det var också poängen med artikeln.

» Posted By Petter On 2008/08/29 @ 19:55

Alla kanske ska tvångsanställas av samhall istället? Låter ju så ibland från moderaterna, folkpartisterna med flera. Givetvis ska de väntas ta de jobb de blir erbjudna, men idag verkar det ju spåra ur kommer människor hit som varken kan Svenska eller engelska på professionell nivå så kan man inte börja behandla de som om de vore arbetskraftinvandring. De kommer behöva lära sig språket och anpassa sig till samhället, det går inte över en dag. Och som sagt diskriminering förekommer även om de har efterfrågad utbildning och kan koncernspråket flytande.

Några 200 000 ”invandrare” om året har vi inte heller, enligt SCB är det 99485 för år 2007 av de var 15949 tillbakaflyttande Svenskar. Resterande 83536 är inte enbart asylsökande som får uppehållstillstånd här, utan också sådana som arbetar tillfälligt här, studerar och så vidare. Dvs alla som flyttar hit oavsett var de är ifrån. Asylsökande var för samma år 36207. Bara 54462 av dessa 99485 stycken var dessutom från ett land utanför EU/EES/EFTA. Vi har sådär 4000 utomnordiska studenter som kommer hit varje år, och sådär 6600 utomnordiska som får uppehållstillstånd pga arbete. Det är en 27000 som kommer hit pga familjeband också. Och visst de flesta får uppehållstillstånd pga humanitära skäl, men det säger mer om migrationsverket än om människorna som kommer hit.

Och är du någon tok som stirrar dig blind på denna siffra 99485 stycken invandrande människor så glömmer du helt bort att det dessutom utvandras att vi har 45418 stycken utvandrare för samma år. 20 000 av de har inte ens svensk medborgarskap.

Några 200 000 vet jag verkligen inte var du kan läsa om. Tror inte ens Per Gudmundsson skulle våga dra till med den siffran.

» Posted By Petter On 2008/08/27 @ 23:17

Alla kanske ska tvångsanställas av samhall istället? Låter ju så ibland från moderaterna, folkpartisterna med flera. Givetvis ska de väntas ta de jobb de blir erbjudna, men idag verkar det ju spåra ur kommer människor hit som varken kan Svenska eller engelska på professionell nivå så kan man inte börja behandla de som om de vore arbetskraftinvandring. De kommer behöva lära sig språket och anpassa sig till samhället, det går inte över en dag. Och som sagt diskriminering förekommer även om de har efterfrågad utbildning och kan koncernspråket flytande.

Några 200 000 "invandrare" om året har vi inte heller, enligt SCB är det 99485 för år 2007 av de var 15949 tillbakaflyttande Svenskar. Resterande 83536 är inte enbart asylsökande som får uppehållstillstånd här, utan också sådana som arbetar tillfälligt här, studerar och så vidare. Dvs alla som flyttar hit oavsett var de är ifrån. Asylsökande var för samma år 36207. Bara 54462 av dessa 99485 stycken var dessutom från ett land utanför EU/EES/EFTA. Vi har sådär 4000 utomnordiska studenter som kommer hit varje år, och sådär 6600 utomnordiska som får uppehållstillstånd pga arbete. Det är en 27000 som kommer hit pga familjeband också. Och visst de flesta får uppehållstillstånd pga humanitära skäl, men det säger mer om migrationsverket än om människorna som kommer hit.

Och är du någon tok som stirrar dig blind på denna siffra 99485 stycken invandrande människor så glömmer du helt bort att det dessutom utvandras att vi har 45418 stycken utvandrare för samma år. 20 000 av de har inte ens svensk medborgarskap.

Några 200 000 vet jag verkligen inte var du kan läsa om. Tror inte ens Per Gudmundsson skulle våga dra till med den siffran.

» Posted By Petter On 2008/08/27 @ 22:17

«« Back To Stats Page