Webbplats Statistik

Comments Posted By Roger Svensson

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Den främlingsfientliga bloggosfären

Lagar som begränsar yttrandefriheten när det gäller åsikter är i sig brott enligt min mening och dessa lagar har man därför ingen som helst moralisk skyldighet att följa! Men du kanske tycker det är helt i sin ordning att t.ex. kinesiska dissidenter som bloggar ”ställs till ansvar” och fängslas för vad de skriver? De begår ju ”brott” mot ”lagen”.

» Posted By Roger Svensson On 2008/10/19 @ 17:30

Lagar som begränsar yttrandefriheten när det gäller åsikter är i sig brott enligt min mening och dessa lagar har man därför ingen som helst moralisk skyldighet att följa! Men du kanske tycker det är helt i sin ordning att t.ex. kinesiska dissidenter som bloggar ”ställs till ansvar” och fängslas för vad de skriver? De begår ju ”brott” mot ”lagen”.

» Posted By Roger Svensson On 2008/10/19 @ 16:30

Nu vädrar censurivrarna morgonluft märker jag! Folk har tydligen den dåliga smaken att föredra att läsa bloggar som Jinge och Claeskrantz ogillar, totalt ohållbart! Här måste polis och google (oklart vad de har med saken att göra) engageras till att få stopp på detta ofog och se till att dessa oliktänkande genast tystas!

» Posted By Roger Svensson On 2008/10/18 @ 13:40

Nu vädrar censurivrarna morgonluft märker jag! Folk har tydligen den dåliga smaken att föredra att läsa bloggar som Jinge och Claeskrantz ogillar, totalt ohållbart! Här måste polis och google (oklart vad de har med saken att göra) engageras till att få stopp på detta ofog och se till att dessa oliktänkande genast tystas!

» Posted By Roger Svensson On 2008/10/18 @ 12:40

111000 moderat röster från 2006 till socialdemokraterna 2008

Det enda man kan säga om det här är väl ”easy come, easy go” och samma sak gäller i minst lika hög grad sossarna. Om/när sossarna inte lyckas leverera det folk förväntar sig (vilket är i princip omöjligt) så svänger det lika snabbt tillbaka igen …

» Posted By Roger Svensson On 2008/09/16 @ 17:45

Det enda man kan säga om det här är väl ”easy come, easy go” och samma sak gäller i minst lika hög grad sossarna. Om/när sossarna inte lyckas leverera det folk förväntar sig (vilket är i princip omöjligt) så svänger det lika snabbt tillbaka igen …

» Posted By Roger Svensson On 2008/09/16 @ 16:45

Rekord i dollarmiljonärer – SvD vi behöver fler rika

Naturligtvis finns det möjligheter att slippa skatta bort förtjänsterna, men dessa möjligheter finns i princip enbart för dem som redan är förmögna. Holdingbolag, truster, skalbolag, utländska dotterbolag osv. är knappast möjligheter som den lille småföretagaren lätt kan utnyttja.

Socialdemokratin har alltid sett till storkapitalets önskemål, regler och villkor har ju helt anpassats till deras behov och inte till de behov som entreprenörer och nystartade företag har. Det har lett till att det inte skapats några nya företag som kunnat växa sig stora och utmana de etablerade storföretagen sedan 1970-talet. Man kanske inte skall gnälla på att styrelserna i de etablerade storföretagen inte är speciellt nytänkande när man själv fört en politik som gjort att det inte behövts eftersom man beskyddats från konkurrens.

Jag tror inte att få bidrag och ersättningar när man inte jobbar, som sossarna föreslår, är det som i sig kommer att skapa fler arbetstillfällen inom små och nystartade företag. De stora problemen här är snarats riskkapitalförsörjning och de stora risker det innebär att anställa folk med nuvarande regler.

» Posted By Roger Svensson On 2008/07/23 @ 23:52

Naturligtvis finns det möjligheter att slippa skatta bort förtjänsterna, men dessa möjligheter finns i princip enbart för dem som redan är förmögna. Holdingbolag, truster, skalbolag, utländska dotterbolag osv. är knappast möjligheter som den lille småföretagaren lätt kan utnyttja.

Socialdemokratin har alltid sett till storkapitalets önskemål, regler och villkor har ju helt anpassats till deras behov och inte till de behov som entreprenörer och nystartade företag har. Det har lett till att det inte skapats några nya företag som kunnat växa sig stora och utmana de etablerade storföretagen sedan 1970-talet. Man kanske inte skall gnälla på att styrelserna i de etablerade storföretagen inte är speciellt nytänkande när man själv fört en politik som gjort att det inte behövts eftersom man beskyddats från konkurrens.

Jag tror inte att få bidrag och ersättningar när man inte jobbar, som sossarna föreslår, är det som i sig kommer att skapa fler arbetstillfällen inom små och nystartade företag. De stora problemen här är snarats riskkapitalförsörjning och de stora risker det innebär att anställa folk med nuvarande regler.

» Posted By Roger Svensson On 2008/07/23 @ 22:52

@ Claes Krantz:

Nej, det är absolut inte lätt att skapa sig någon förmögenhet genom nyföretagande eller entreprenörskap i Sverige jämfört med i andra länder. Enbart 1 av de 50 största företagen i Sverige grundades efter 1970, jmf. t.ex. med USA där stora företag som Microsoft, Sisco, Wal-Mart osv. inte ens var påtänkta då. Till skillnad mot i andra länder så ses entreprenörer i Sverige som suspekta profithungriga utsugare som ägnar sig åt ”geschäft” och samhällsfarlig verksamhet som noga måste övervakas av myndigheterna. Deras oförtjänta förmögenheter, som de stulit av ”folket”, skall i största möjliga mån beslagtas av staten.

Att det inte finns någon donationskultur i Sverige är föga förvånande. Man får redan ”tvångsdonera” större delen av sina inkomster och dessutom anses det suspekt att ägna sig åt ”välgörenhet”. Det ses ju som ett rent underkännande av den socialdemokratiska välfärdsstaten, det skall helt enkelt inte behövas, staten står ju för alla behov!

Jag anser att den som jobbat hårt för att förverkliga sina idéer och därmed lyckats skapa sig en förmögenhet är värd mer respekt än personer som anser att andra har skyldighet att försörja dem.

Om du nu tror att det är så enormt fördelaktigt att bedriva företagande i Sverige skulle jag rekommendera dig att prova på det själv på heltid. De allra flesta småföretagare jobbar betydligt hårdare och mer än vad man någonsin får göra som anställd, har ingen ”anställningstrygghet” och har osäkra inkomster som dessutom staten skall ha 60-70% av …

Så man skall beslagta folks förmögenheter och förhindra att de skapar några för deras eget bästa eftersom de då blir mindre ”solidariska”? Ja det bästa är kanske om så många som möjligt är beroende av ”samhället” för sin försörjning eftersom man då är mer ”solidarisk” med detta (och det statsbärande SAP som är garant för bidragen och ersättningarna).

» Posted By Roger Svensson On 2008/07/22 @ 18:53

@ Claes Krantz:

Nej, det är absolut inte lätt att skapa sig någon förmögenhet genom nyföretagande eller entreprenörskap i Sverige jämfört med i andra länder. Enbart 1 av de 50 största företagen i Sverige grundades efter 1970, jmf. t.ex. med USA där stora företag som Microsoft, Sisco, Wal-Mart osv. inte ens var påtänkta då. Till skillnad mot i andra länder så ses entreprenörer i Sverige som suspekta profithungriga utsugare som ägnar sig åt ”geschäft” och samhällsfarlig verksamhet som noga måste övervakas av myndigheterna. Deras oförtjänta förmögenheter, som de stulit av ”folket”, skall i största möjliga mån beslagtas av staten.

Att det inte finns någon donationskultur i Sverige är föga förvånande. Man får redan ”tvångsdonera” större delen av sina inkomster och dessutom anses det suspekt att ägna sig åt ”välgörenhet”. Det ses ju som ett rent underkännande av den socialdemokratiska välfärdsstaten, det skall helt enkelt inte behövas, staten står ju för alla behov!

Jag anser att den som jobbat hårt för att förverkliga sina idéer och därmed lyckats skapa sig en förmögenhet är värd mer respekt än personer som anser att andra har skyldighet att försörja dem.

Om du nu tror att det är så enormt fördelaktigt att bedriva företagande i Sverige skulle jag rekommendera dig att prova på det själv på heltid. De allra flesta småföretagare jobbar betydligt hårdare och mer än vad man någonsin får göra som anställd, har ingen ”anställningstrygghet” och har osäkra inkomster som dessutom staten skall ha 60-70% av …

Så man skall beslagta folks förmögenheter och förhindra att de skapar några för deras eget bästa eftersom de då blir mindre ”solidariska”? Ja det bästa är kanske om så många som möjligt är beroende av ”samhället” för sin försörjning eftersom man då är mer ”solidarisk” med detta (och det statsbärande SAP som är garant för bidragen och ersättningarna).

» Posted By Roger Svensson On 2008/07/22 @ 17:53

Varför bemöter du inte argumenten i sak utan ägnar dig åt något sorts vänsterpopulistiskt jantelagsargumentation mot de som har tillgångar? Vilka skall investera i privat företagande och entreprenörskap om de inte finns folk som har privata förmögenheter? Om inte möjligheten att bli rik skall få finnas vad skall då vara drivkraften att ägna sig åt företagande och entreprenörskap vara, att få betala in mer i skatt?

» Posted By Roger Svensson On 2008/07/22 @ 16:21

Varför bemöter du inte argumenten i sak utan ägnar dig åt något sorts vänsterpopulistiskt jantelagsargumentation mot de som har tillgångar? Vilka skall investera i privat företagande och entreprenörskap om de inte finns folk som har privata förmögenheter? Om inte möjligheten att bli rik skall få finnas vad skall då vara drivkraften att ägna sig åt företagande och entreprenörskap vara, att få betala in mer i skatt?

» Posted By Roger Svensson On 2008/07/22 @ 15:21

Värdekonservativa moderater till SD?

Om du inte anser att förespråka en restriktivare invandringspolitik generellt är ”främlingsfientlighet” vilka bevekelsegrunder och argumnet för denna ståndpunkt godtar du utan att du anser att det är frågan om ”främlingsfientlighet”?

» Posted By Roger Svensson On 2008/07/17 @ 17:45

Om du inte anser att förespråka en restriktivare invandringspolitik generellt är "främlingsfientlighet" vilka bevekelsegrunder och argumnet för denna ståndpunkt godtar du utan att du anser att det är frågan om "främlingsfientlighet"?

» Posted By Roger Svensson On 2008/07/17 @ 16:45

Kulturmarxism är Frankfurtskolans läror, i princip en blandning av Marx och Freuds teorier applicerat på kultur (inte som klassisk Marxism på ekonomi). Kan även kallas ”politisk korrekthet”, även om det begrepper är mer omfattande i Sverige. Mer här t.ex.: Länk

Är för övrigt att förespråka en restriktivare invandringspolitik detsamma som ”främlingsfientlighet” i din föreställningsvärld?

» Posted By Roger Svensson On 2008/07/16 @ 18:32

Kulturmarxism är Frankfurtskolans läror, i princip en blandning av Marx och Freuds teorier applicerat på kultur (inte som klassisk Marxism på ekonomi). Kan även kallas "politisk korrekthet", även om det begrepper är mer omfattande i Sverige. Mer här t.ex.: Länk

Är för övrigt att förespråka en restriktivare invandringspolitik detsamma som "främlingsfientlighet" i din föreställningsvärld?

» Posted By Roger Svensson On 2008/07/16 @ 17:32

Nu skall man inte göra misstaget att bara för att socialdemokraterna numer står för en kulturmarxistisk identitespolitik i moral/värderingsfrågor tro att deras väljare delar dessa åsikter. Tvärtom är snarast den vanlige ”arbetaren” i stor utsträckning värdekonservativ, det är ju faktiskt inte i byggbarackerna och i verkstadens fikarum man finner något stort intresse eller stöd för t.ex. ”mångkultur”, ”HBTq-frågor”, radikalfeminism och islamvurmande.

» Posted By Roger Svensson On 2008/07/16 @ 14:49

Nu skall man inte göra misstaget att bara för att socialdemokraterna numer står för en kulturmarxistisk identitespolitik i moral/värderingsfrågor tro att deras väljare delar dessa åsikter. Tvärtom är snarast den vanlige ”arbetaren” i stor utsträckning värdekonservativ, det är ju faktiskt inte i byggbarackerna och i verkstadens fikarum man finner något stort intresse eller stöd för t.ex. ”mångkultur”, ”HBTq-frågor”, radikalfeminism och islamvurmande.

» Posted By Roger Svensson On 2008/07/16 @ 13:49

Dags för ett värdekonservativt parti i riksdagen?

Jaha, så för dig är alltså ”främlingsfientlighet” egentligen ingenting att göra med att man ogillar ”främlingar” utan är detsamma som att ”inte anse att alla människor i hela världen har självklar rätt att bosätta sig i landet med fulla medborgerliga rättigheter”? Eller man kanske per definition ogillar ”främlingar” om man inte anser att de har självklar rätt att bosätta sig här och bli försörjda? Jag antar då att jag kan flytta in hos dig och få mat och logi på din bekostnad, annars är du ju rent fientlig mot mig för att jag är en främling! Enligt dig är ju ekonomiska skäl (typ ”du har inte råd”), kulturella (i min kultur ingår att spela Deep Purple på högsta volym kl. 3 på natten, det måste du visa förståelse och tolerans för), sociala (typ ”du bor trång” eller ”jag vill ha ett privatliv”), religiösa (min religion förskriver en diet bestående av oxfilé och hummer, det får du se till att fixa annars känner jag mig kränkt) eller politiska (jag delar inte dina åsikter) skäl INTE relevanta.

Jag påstod att socialdemokratin kan betecknas som konservativa i strukturhänseende, inte att de skulle vara värdekonservativa! Det är de långt ifrån även om många av deras väljare faktiskt är det.

Jag har svårt att se att det skulle gynna de etablerade partierna att göra sig till generaladvokater för nuvarande invandrings/integrationspolitik eftersom dessa ju sammantaget är stora misslyckanden i alla hänseenden. Men du får gärna förklara hur det på något sätt skulle gynna dem och inte SD!

» Posted By Roger Svensson On 2008/06/25 @ 17:05

Jaha, så för dig är alltså ”främlingsfientlighet” egentligen ingenting att göra med att man ogillar ”främlingar” utan är detsamma som att ”inte anse att alla människor i hela världen har självklar rätt att bosätta sig i landet med fulla medborgerliga rättigheter”? Eller man kanske per definition ogillar ”främlingar” om man inte anser att de har självklar rätt att bosätta sig här och bli försörjda? Jag antar då att jag kan flytta in hos dig och få mat och logi på din bekostnad, annars är du ju rent fientlig mot mig för att jag är en främling! Enligt dig är ju ekonomiska skäl (typ ”du har inte råd”), kulturella (i min kultur ingår att spela Deep Purple på högsta volym kl. 3 på natten, det måste du visa förståelse och tolerans för), sociala (typ ”du bor trång” eller ”jag vill ha ett privatliv”), religiösa (min religion förskriver en diet bestående av oxfilé och hummer, det får du se till att fixa annars känner jag mig kränkt) eller politiska (jag delar inte dina åsikter) skäl INTE relevanta.

Jag påstod att socialdemokratin kan betecknas som konservativa i strukturhänseende, inte att de skulle vara värdekonservativa! Det är de långt ifrån även om många av deras väljare faktiskt är det.

Jag har svårt att se att det skulle gynna de etablerade partierna att göra sig till generaladvokater för nuvarande invandrings/integrationspolitik eftersom dessa ju sammantaget är stora misslyckanden i alla hänseenden. Men du får gärna förklara hur det på något sätt skulle gynna dem och inte SD!

» Posted By Roger Svensson On 2008/06/25 @ 16:05

Att beteckna önskan om en mer restriktiv invandringspolitik som ”främlingsfientlig” är ju rent bisarrt. Det skulle innebära att i princip alla länder i den industrialiserade världen, som ju har en mer restriktiv/selektiv invandringspolitik än Sverige, skulle vara ”främlingsfientliga” och ”rädda för det främmande” (vilket tydligen är den ENDA anledning till att vilja ha en mer restriktiv invandringspolitik)! Menar du detta på allvar?

När det gäller ”konservatism” så finns det ju olika typer, även inom ”vänstern” finns sådana drag, socialdemokratin kan t.ex. med fog betecknas som strukturkonservativa.

Sen har jag viss förståelse för att de etablerade partierna inte känner någon större lust att verkligen debattera med SD, de har ju faktiskt allt att förlora och inget att vinna. Att göra sig till officiell generaladvokat för nuvarande invandrings/integrationspolitik är politiskt mycket oklokt eftersom t.ex. SOM-institutets undersökningar visar att man inte ens har de egna väljarna med sig i denna fråga.

» Posted By Roger Svensson On 2008/06/25 @ 15:06

Att beteckna önskan om en mer restriktiv invandringspolitik som ”främlingsfientlig” är ju rent bisarrt. Det skulle innebära att i princip alla länder i den industrialiserade världen, som ju har en mer restriktiv/selektiv invandringspolitik än Sverige, skulle vara ”främlingsfientliga” och ”rädda för det främmande” (vilket tydligen är den ENDA anledning till att vilja ha en mer restriktiv invandringspolitik)! Menar du detta på allvar?

När det gäller ”konservatism” så finns det ju olika typer, även inom ”vänstern” finns sådana drag, socialdemokratin kan t.ex. med fog betecknas som strukturkonservativa.

Sen har jag viss förståelse för att de etablerade partierna inte känner någon större lust att verkligen debattera med SD, de har ju faktiskt allt att förlora och inget att vinna. Att göra sig till officiell generaladvokat för nuvarande invandrings/integrationspolitik är politiskt mycket oklokt eftersom t.ex. SOM-institutets undersökningar visar att man inte ens har de egna väljarna med sig i denna fråga.

» Posted By Roger Svensson On 2008/06/25 @ 14:06

Ja det finns ett stort behov av ett värdekonservativt parti i Sverige. Inte för att det finns speciellt många punsch- och plommonstop-konservativa utan för att faktiskt en stor andel andel av väljarna kan betecknas som värdekonservativa, t.ex.klassiska arbetarväljare, så SD positionerar sig helt rätt för att ta stora andelar av dessa. Let’s face it, det är inte i byggbaracken och i fikarummet på verkstaden som det finns något större stöd eller intresse för den i Sverige rådande kulturmarxistiska överideologin med ”mångkultur”, ”radikalfeminism”, ”genuspedagogik” och ”HBTq-frågor”.

Anser du att förespråka en restriktivare invandringspolitik och att invandrare i högre utsträckning skall assimileras per definition är ”främlingsfientligt”? Vad skall en väljare som önskar denna utveckling rösta på om inte SD?

» Posted By Roger Svensson On 2008/06/23 @ 22:53

Ja det finns ett stort behov av ett värdekonservativt parti i Sverige. Inte för att det finns speciellt många punsch- och plommonstop-konservativa utan för att faktiskt en stor andel andel av väljarna kan betecknas som värdekonservativa, t.ex.klassiska arbetarväljare, så SD positionerar sig helt rätt för att ta stora andelar av dessa. Let’s face it, det är inte i byggbaracken och i fikarummet på verkstaden som det finns något större stöd eller intresse för den i Sverige rådande kulturmarxistiska överideologin med ”mångkultur”, ”radikalfeminism”, ”genuspedagogik” och ”HBTq-frågor”.

Anser du att förespråka en restriktivare invandringspolitik och att invandrare i högre utsträckning skall assimileras per definition är "främlingsfientligt"? Vad skall en väljare som önskar denna utveckling rösta på om inte SD?

» Posted By Roger Svensson On 2008/06/23 @ 21:53

Liberala islamofoberna

Claeskrantz: “På vilket sätt är det märkligt att säga att sekulära intressen och samhälls fenomen påverkar utvecklingen inom islamiska länder?”

Inte märkligt alls, inte märkligare än att säga att Islam påverkar utvecklingen inom islamiska länder.

Vad man skall beteckna som ”teokrati” är ju en tolkningsfråga. Men en grundläggande funktion i ett samhälle är rättsskipning och lagstiftning och inom dessa områden skall enligt alla grenar av Islam religiösa sharialagar råda och det är inget som skall vara föremål för demokratiska majoritetsbeslut.

Att muslimska grenar strider inbördes beror inte i första hand på att de har fundamentalt olika tolkningar av Islam utan på andra, främst maktpolitiska, orsaker.

Claeskrantz: ”Och 95% av alla muslimer har ungefär lika mycket intresse för religion som den genomsnittliga västerläningen.”

Har aldrig förnekat att det finns moderata muslimer, däremot finns det inte moderat Islam. Islam varken har eller kan genomgå den reformation som kristendomen gjort i Europa. Det är varje rättrogen muslims plikt att kämpa emot detta (Jihad al-Munafiqoon – Kamp mot hycklare, muslimer som säger sig vara muslimer men inte är det, moderata, sekulära eller ”innovatörer” av islam.)

Claeskrantz: ” Och nej, marx och engels hade inget med kommunistdiktaturer att göra.”

Så deras idéer och tankar var inget som hade någon som helst påverkan på t.ex. Lenin?

» Posted By Roger Svensson On 2008/05/29 @ 14:28

Claeskrantz: “På vilket sätt är det märkligt att säga att sekulära intressen och samhälls fenomen påverkar utvecklingen inom islamiska länder?”

Inte märkligt alls, inte märkligare än att säga att Islam påverkar utvecklingen inom islamiska länder.

Vad man skall beteckna som ”teokrati” är ju en tolkningsfråga. Men en grundläggande funktion i ett samhälle är rättsskipning och lagstiftning och inom dessa områden skall enligt alla grenar av Islam religiösa sharialagar råda och det är inget som skall vara föremål för demokratiska majoritetsbeslut.

Att muslimska grenar strider inbördes beror inte i första hand på att de har fundamentalt olika tolkningar av Islam utan på andra, främst maktpolitiska, orsaker.

Claeskrantz: ”Och 95% av alla muslimer har ungefär lika mycket intresse för religion som den genomsnittliga västerläningen.”

Har aldrig förnekat att det finns moderata muslimer, däremot finns det inte moderat Islam. Islam varken har eller kan genomgå den reformation som kristendomen gjort i Europa. Det är varje rättrogen muslims plikt att kämpa emot detta (Jihad al-Munafiqoon – Kamp mot hycklare, muslimer som säger sig vara muslimer men inte är det, moderata, sekulära eller "innovatörer" av islam.)

Claeskrantz: ” Och nej, marx och engels hade inget med kommunistdiktaturer att göra.”

Så deras idéer och tankar var inget som hade någon som helst påverkan på t.ex. Lenin?

» Posted By Roger Svensson On 2008/05/29 @ 13:28

@ Calle Fridén
De muslimer som vill att samhället skall byggas upp på det sätt som förespråkas i Islams heliga skrifter är ett hot mot demokratin.

@ Claeskrantz
Samtidigt som du säger att du inte studerar Islams heliga skrifter så säger du tvärsäkert att Islam har absolut inget med förhållandena i de muslimska länderna att göra, mycket märkligt.

Det samhället som förespråkas i Islams heliga skrifter är ett odemokratiskt, totalitärt samhälle utan respekt för mänskliga rättigheter (som ett exempel så stipuleras dödsstraff för de som lämnar Islam). Till skillnad mot t.ex. kristendomen så gör Islam ingen skillnad på det andliga och världslig makt, Muhammed var i första hand statsman och i andra hand ”profet”. Den kristna sektledaren som förkunnat en religiös stat i ödemarken kan knappast häva att detta är något som Bibeln entydigt föreskriver. Däremot föreskriver Islam entydigt sharia-lagar (som de som tillämpas i Saudi-Arabien) och teokrati (som i Iran).

Att hävda att förhållandena i de muslimska länderna inte har något med Islam att göra är ungefär lika trovärdigt som att hävda att kommunistdiktaturer inte har något som helst med Marx och Engels att göra …

» Posted By Roger Svensson On 2008/05/27 @ 23:50

@ Calle Fridén

De muslimer som vill att samhället skall byggas upp på det sätt som förespråkas i Islams heliga skrifter är ett hot mot demokratin.

@ Claeskrantz

Samtidigt som du säger att du inte studerar Islams heliga skrifter så säger du tvärsäkert att Islam har absolut inget med förhållandena i de muslimska länderna att göra, mycket märkligt.

Det samhället som förespråkas i Islams heliga skrifter är ett odemokratiskt, totalitärt samhälle utan respekt för mänskliga rättigheter (som ett exempel så stipuleras dödsstraff för de som lämnar Islam). Till skillnad mot t.ex. kristendomen så gör Islam ingen skillnad på det andliga och världslig makt, Muhammed var i första hand statsman och i andra hand ”profet”. Den kristna sektledaren som förkunnat en religiös stat i ödemarken kan knappast häva att detta är något som Bibeln entydigt föreskriver. Däremot föreskriver Islam entydigt sharia-lagar (som de som tillämpas i Saudi-Arabien) och teokrati (som i Iran).

Att hävda att förhållandena i de muslimska länderna inte har något med Islam att göra är ungefär lika trovärdigt som att hävda att kommunistdiktaturer inte har något som helst med Marx och Engels att göra …

» Posted By Roger Svensson On 2008/05/27 @ 22:50

Frågan man bör ställa sig är väl snarast om DU känner till någon om Islam? Har du ens läst Koranen och Haditherna? Det som står där kan knappast ”tolkas” till något som skulle vara kompatibelt med västerländska liberaldemokratiska värderingar!

Anser du att man inte får, eller bör, kritisera Islam som religion och ideologi eftersom det skulle vara att gör ”en miljard människor kollektivt ansvariga”?

» Posted By Roger Svensson On 2008/05/25 @ 21:21

Frågan man bör ställa sig är väl snarast om DU känner till någon om Islam? Har du ens läst Koranen och Haditherna? Det som står där kan knappast "tolkas" till något som skulle vara kompatibelt med västerländska liberaldemokratiska värderingar!

Anser du att man inte får, eller bör, kritisera Islam som religion och ideologi eftersom det skulle vara att gör "en miljard människor kollektivt ansvariga"?

» Posted By Roger Svensson On 2008/05/25 @ 20:21

«« Back To Stats Page