Webbplats Statistik

Comments Posted By SL

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Stefan Löfven inte lösningen på socialdemokratins ledningskris – föryngring och förnyelse av hela ledningen är..

Socialdemokraternas hela politiska strategi har alltid haft två ben; konkurrenskraftig exportindustri och permanent stigande skatter, där politiken använder skattemedlen till rationell stordrift snabbare än marknaden kommer fram till samma resultat. Befolkningen upplever ett politiskt styrt liv och stigande levnadsstandard. Problemen med denna strategi är våra handelspartners försöker samma sak, de vill också sälja dyrt och köpa billigt, och att när skattetrycket passerar 50% blir det huvudproblemet för alltfler. Socialdemokraternas traditionella strategi har alltså problem själva de inte rår över.

Person och Sahlin försökte sig på ”det gröna folkhemmet”; ett fantasiprojekt där ännu högre skatter, främst på konsumtion av livsnödvändigheter, skulle säljas in till massorna meddelst småborgerlig knapphetsmoral, ganska lutherskt och därmed med trovärdig klangbotten, men vi vet hur det gick i valen 2006 och 2010. Inför kollapsen vill partiets ledande organ backa ur återvändsgränden, traditionell socialdemokrati krymper av negativism och sparande, det behövs storslagna projekt av investeringar och spenderande som pekar framåt och en majoritet kan stödja. Då är vi tillbaka med traditionellt stigande skatter, alla jublar på Sveavägen 68, men frågan är om väljarna tror sossarna denna gång. Det är inte bara skenande elpriser och bensinskatter, alltså ”förnyarnas” politik, stigande inkomst- och fastighets-skatt, dvs ”de traditionellas” grundbult, har också en majoritet mot sig.

Stefan Löfvén ska nu bli en samlande kraft, dvs få de två lägren att enas om en politik, det betyder att det gröna folkhemmet ska giftas med traditionell industri- och utbildningspolitik och bostadsbyggande, enda sättet att finansiera detta är mer skattehöjningar och tvångsarbete som motprestation mot a-kassa. I skärningspunkten ligger kärnkraftsfrågan, där kan faktiskt inte falangerna enas med mindre än att ”förnyarna” accepterar kärnkraften som lösning på koldioxidutsläppen, eller att de traditionella accepterar att staten skjuter en grundbult för exportindustrin, nämligen låga elpriser, i sank. Därför är utnämningen av Löfvén ett tecken på  tillnyktring, men det betyder inte att han får ihop det, eller att han lyckas sälja det till väljarna.

Stigande skatter är ingen valvinnare, frågan är vad de ska hitta på istället när valmanskåren upptäckt att stigande konsumtionsskatter är ännu värre.

» Posted By sl On 2012/01/28 @ 12:21

Skattehöjningar inte lösningen på krisen socialdemokratin

Socialdemokraternas hela politiska strategi har alltid haft två ben; konkurrenskraftig exportindustri och permanent stigande skatter, där politiken använder skattemedlen till rationell stordrift snabbare än marknaden kommer fram till samma resultat. Befolkningen upplever ett politiskt styrt liv och stigande levnadsstandard. Problemen med denna strategi är våra handelspartners försöker samma sak, de vill också sälja dyrt och köpa billigt, och att när skattetrycket passerar 50% blir det huvudproblemet för alltfler. Socialdemokraternas traditionella strategi har alltså problem själva de inte rår över.
Person och Sahlin försökte sig på ”det gröna folkhemmet”; ett fantasiprojekt där ännu högre skatter, främst på konsumtion av livsnödvändigheter, skulle säljas in till massorna meddelst småborgerlig knapphetsmoral, ganska lutherskt och därmed med trovärdig klangbotten, men vi vet hur det gick i valen 2006 och 2010. Inför kollapsen vill partiets ledande organ backa ur återvändsgränden, traditionell socialdemokrati krymper av negativism och sparande, de vill ha storslagna projekt av investeringar och spenderande som pekar framåt och en majoritet kan stödja. Då är vi tillbaka med traditionellt stigande skatter, alla jublar på Sveavägen 68, men frågan är om väljarna tror sossarna denna gång. Det är inte bara skenande elpriser och bensinskatter, alltså ”förnyarnas” politik, stigande inkomst- och fastighets-skatt, dvs ”de traditionellas” grundbult, har också en majoritet mot sig.
Stefan Löfvén ska nu bli en samlande kraft, dvs få de två lägren att enas om en politik, det betyder att det gröna folkhemmet ska giftas med traditionell industri- och utbildningspolitik, enda sättet att finansiera detta är mer skattehöjningar och tvångsarbete som motprestation mot a-kassa. I skärningspunkten ligger kärnkraftsfrågan, där kan faktiskt inte falangerna enas med mindre än att ”förnyarna” accepterar kärnkraften som lösning på koldioxidutsläppen, eller att de traditionella accepterar att staten skjuter en grundbult för exportindustrin, nämligen låga elpriser, i sank. Därför är utnämningen av Löfvén ett tecken på  tillnyktring, men det betyder inte att han får ihop det, eller att han lyckas sälja det till väljarna.
Stigande skatter är ingen valvinnare, frågan är vad de ska hitta på istället när valmanskåren upptäckt att stigande konsumtionsskatter är ännu värre.

» Posted By sl On 2012/01/28 @ 12:10

Bildt viktig för online-demokrati?

Håller med om att den kanske inte är "viktig", men det är ändock intressant att följa vår utikesmister. Han sitter inte fast vid skrivbordet, det kan man inte anklaga honom för. Har vi överhuvud taget haft en bättre utrikesminister, är frågan. Hans arbete är att ständigt vara i"selen" och knyta kontakter och det verkar han trivas med. Att han inte kommenterar kommentarerna, kan man förstå då de inte är relevanta med vad som skrivits i bloggen alla gånger. Tiden kan heller inte räcka till sådant-kanske…

» Posted By SL On 2007/10/11 @ 21:14

Håller med om att den kanske inte är ”viktig”, men det är ändock intressant att följa vår utikesmister. Han sitter inte fast vid skrivbordet, det kan man inte anklaga honom för. Har vi överhuvud taget haft en bättre utrikesminister, är frågan. Hans arbete är att ständigt vara i”selen” och knyta kontakter och det verkar han trivas med. Att han inte kommenterar kommentarerna, kan man förstå då de inte är relevanta med vad som skrivits i bloggen alla gånger. Tiden kan heller inte räcka till sådant-kanske…

» Posted By SL On 2007/10/11 @ 20:14

Håller med om att den kanske inte är ”viktig”, men det är ändock intressant att följa vår utikesmister. Han sitter inte fast vid skrivbordet, det kan man inte anklaga honom för. Har vi överhuvud taget haft en bättre utrikesminister, är frågan. Hans arbete är att ständigt vara i”selen” och knyta kontakter och det verkar han trivas med. Att han inte kommenterar kommentarerna, kan man förstå då de inte är relevanta med vad som skrivits i bloggen alla gånger. Tiden kan heller inte räcka till sådant-kanske…

» Posted By SL On 2007/10/11 @ 12:14

«« Back To Stats Page