Webbplats Statistik

Comments Posted By Sir Besserwisser

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Batongmoderaterna nu tillbaka

Claes sa':

"Sen om jag hade varit moderat valstrateg hade jag gjort tvärt om. Erkänt 'vi hade fel om delar av vår politik' och lova bot och bättring."

Jaja pudlar är poppis, men de börjar bli litet väl slitna, å andra sidan ingår det ju i det moderata grundkonceptet att man visar sig svag om man erkänner det allra minsta lilla fel. Jag kan tänka mig, gissat med ledning av litet lokala maktstrider bland moderater, att en sådan valstrateg direkt gör sig till offer för partiinterna maktkamper.

Tanken var nog god men knappast realistisk med anledning av att det är inom moderaterna en sådan pudel skulle göras.

» Posted By Sir Besserwisser On 2010/03/19 @ 13:55

Claes sa':

"Sen om jag hade varit moderat valstrateg hade jag gjort tvärt om. Erkänt 'vi hade fel om delar av vår politik' och lova bot och bättring."

Jaja pudlar är poppis, men de börjar bli litet väl slitna, å andra sidan ingår det ju i det moderata grundkonceptet att man visar sig svag om man erkänner det allra minsta lilla fel. Jag kan tänka mig, gissat med ledning av litet lokala maktstrider bland moderater, att en sådan valstrateg direkt gör sig till offer för partiinterna maktkamper.

Tanken var nog god men knappast realistisk med anledning av att det är inom moderaterna en sådan pudel skulle göras.

» Posted By Sir Besserwisser On 2010/03/19 @ 12:55

1. "Batongmoderaterna nu tillbaka", och 2. "nya Moderaterna har lagts ner".

På 1. svarar jag: Men vad skall de göra då? De kan inte angripa rödgröna (RG) för att dessa inte skapat allianskaoset, de kan inte hota med Ohly eller Wetterstrand, eftersom ingen är rädd för dessa, och att lova någonting börjar bli svårt, när det börjar bli uppenbart att alliansen inte klarar av att leverera. Det enda som finns kvar är att vädja till muslimskräck, skräck för brottslighet, rovdjurshat och andra odefinierade krafter, samt göra skuggboxningsattacker med skrik av "Banzai" mot dessa. Alla kort är ju utspelade nu, och de satt tydligen med dåliga kort på handen.

2. De finns kvar. Nä, det "nya" med de "nya Moderaterna" är att de ljög om avsikten med sin politik. Bildt och Reinfeldt var väl dödsfiender därför att Bildt tyckte väl att Reinfeldt passerade någon slags social gräns för hur man får bete sig inom politiken, även om det är svårt för oss moralister att se vad det skulle kunna vara för gräns där i samhällets och moralens utmarker.

» Posted By Sir Besserwisser On 2010/03/19 @ 11:11

1. "Batongmoderaterna nu tillbaka", och 2. "nya Moderaterna har lagts ner".

På 1. svarar jag: Men vad skall de göra då? De kan inte angripa rödgröna (RG) för att dessa inte skapat allianskaoset, de kan inte hota med Ohly eller Wetterstrand, eftersom ingen är rädd för dessa, och att lova någonting börjar bli svårt, när det börjar bli uppenbart att alliansen inte klarar av att leverera. Det enda som finns kvar är att vädja till muslimskräck, skräck för brottslighet, rovdjurshat och andra odefinierade krafter, samt göra skuggboxningsattacker med skrik av "Banzai" mot dessa. Alla kort är ju utspelade nu, och de satt tydligen med dåliga kort på handen.

2. De finns kvar. Nä, det "nya" med de "nya Moderaterna" är att de ljög om avsikten med sin politik. Bildt och Reinfeldt var väl dödsfiender därför att Bildt tyckte väl att Reinfeldt passerade någon slags social gräns för hur man får bete sig inom politiken, även om det är svårt för oss moralister att se vad det skulle kunna vara för gräns där i samhällets och moralens utmarker.

» Posted By Sir Besserwisser On 2010/03/19 @ 10:11

Svensk ‘veterans day’ ytterligare en byggsten i det militära projektet

Jag tror nog att Claes är ute efter att denna militär gör för många insatser utomlands, och att han, liksom jag, ogillar att det som var ett "försvar" håller på att organiseras om till en internationell krigsorganisation som tjänar något slags dubiöst "fredsuppdrag" som inte är motiverat med tanke på existensen av FN:s fredsbevarande styrkor.

Jag själv tycker att soldater som skadas på internationella uppdrag måste tas om hand på bästa sätt, det är statens plikt. men att vi helst skall undvika engagera oss i uppdrag annat än under FN:s mandat.

Vi behöver i stället ett starkare och mer flexibelt civilförsvar som kan reda ut trassel i Sverige, översvämningar, tågkaos, snökaos, skogsbränder och uppröjning efter hårda stormar, ett civilförsvar som snabbt skulle kunna göras om till ett militärt försvar om den historiska situationen skulle uppkomma. Dagens försvarspolitik där man kastar in massor av pengar i högteknologi med mycket begränsade tillämpningar är bara fantasterier.

» Posted By Sir Besserwisser On 2010/03/19 @ 11:45

Jag tror nog att Claes är ute efter att denna militär gör för många insatser utomlands, och att han, liksom jag, ogillar att det som var ett "försvar" håller på att organiseras om till en internationell krigsorganisation som tjänar något slags dubiöst "fredsuppdrag" som inte är motiverat med tanke på existensen av FN:s fredsbevarande styrkor.

Jag själv tycker att soldater som skadas på internationella uppdrag måste tas om hand på bästa sätt, det är statens plikt. men att vi helst skall undvika engagera oss i uppdrag annat än under FN:s mandat.

Vi behöver i stället ett starkare och mer flexibelt civilförsvar som kan reda ut trassel i Sverige, översvämningar, tågkaos, snökaos, skogsbränder och uppröjning efter hårda stormar, ett civilförsvar som snabbt skulle kunna göras om till ett militärt försvar om den historiska situationen skulle uppkomma. Dagens försvarspolitik där man kastar in massor av pengar i högteknologi med mycket begränsade tillämpningar är bara fantasterier.

» Posted By Sir Besserwisser On 2010/03/19 @ 10:45

Jag tror nog att Claes är ute efter att denna militär gör för många insatser utomlands, och att han, liksom jag, ogillar att det som var ett "försvar" håller på att organiseras om till en internationell krigsorganisation som tjänar något slags dubiöst "fredsuppdrag" som inte är motiverat med tanke på existensen av FN:s fredsbevarande styrkor.

Jag själv tycker att soldater som skadas på internationella uppdrag måste tas om hand på bästa sätt, det är statens plikt. men att vi helst skall undvika engagera oss i uppdrag annat än under FN:s mandat.

Vi behöver i stället ett starkare och mer flexibelt civilförsvar som kan reda ut trassel i Sverige, översvämningar, tågkaos, snökaos, skogsbränder och uppröjning efter hårda stormar, ett civilförsvar som snabbt skulle kunna göras om till ett militärt försvar om den historiska situationen skulle uppkomma. Dagens försvarspolitik där man kastar in massor av pengar i högteknologi med mycket begränsade tillämpningar är bara fantasterier.

» Posted By Sir Besserwisser On 2010/03/19 @ 10:45

«« Back To Stats Page