Webbplats Statistik

Comments Posted By Sivan

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Terrorist eller frihetskämpe

Varför bor man i Sverige om man är MHP( det turkiska fascist partiet)? Det är lika korkat som att vara Sverige demokrat och bo i Turkiet. Dessutom så vet jag att de flesta turkarna i Sverige röstar på socialdemokraterna. Hur kommer det sig att turkar skiftar färg beroende på vilket land de befinner sig i? Från extrem höger till vänster. Kan det vara så att turkar är så pass korkade så att de inte ser det kontroversiella i det hela. Ni söker solidaritet och acceptans i sverige men ni anser inte att det bör existera i erat eget land. Jag tycker att alla fascistiska turkar bör flytta tillbaka till Ert land ifall ni anser att den enda kulturen i Turkiet ska vara den turkiska istället för att komma hit och spela socialdemokrater bara för att det gynnar Er här.

» Posted By Sivan On 2007/10/22 @ 15:56

..forts 1000- tals byar i jakten på PKK (enligt Sun Tzu´s "The art of war" taktik) torrlägg havet för att tvinga upp fiskarna. Uppemot 5 miljoner kurder tvingades lämna sina hem bland bergen för att leva i storstädernas slumområden. Turkiet har därmed skapat kurdernas misär. Numera propageras turkisk faschism runtom i kurdistan med klassiska slagord som "jag är så stolt att vara turk" och "en turk är värd hela världen" och skolorna får ännu inte undervisa på kurdiska. Var finns den frihet som turkarna då påstår att kurderna har, om man såvida inte förnekar sin identitet som kurd förstås.

» Posted By Sivan On 2007/10/22 @ 14:45

Ni skriver att PKK är terrorister som enbart förstör för turkiet. Är ni medvetna om att det en gång i tiden fanns ett mer diplomatiskt PKK som ville framhäva kurdernas rättigheter i Turkiet att skriva böcker och att undervisa på sitt eget språk. Rättigheter som kurderna blev förnekade efter att de hade slagits sida vid sida med turkarna under första världskriget, och därmed räddat den turkiska delen av Osmanska riket från att bli ockuperat av fienden. Hur som helst så slutade det för det tidigare PKK med att dess ledare förföljdes, torterades och kastades i fängelse för sina åsikter. Turkiet ville inte erkänna kurdernas existens. Om man vill bli accepterad i Turkiet så ska man förneka sin identitet som kurd. Kurderna kallades för bergsturkar och påstods vara en gren av den turkiska rasen. Efter att det tidigare PKK krossats så bildades 1984 ett nytt och mer våldsamt PKK som ansåg att eftersom det är förbjudet att öppet diskutera den kurdiska frågan så är den enda lösningen att ta till en väpnad kamp. Turkiets svar blev att riva forts..

» Posted By Sivan On 2007/10/22 @ 14:36

Varför bor man i Sverige om man är MHP( det turkiska fascist partiet)? Det är lika korkat som att vara Sverige demokrat och bo i Turkiet. Dessutom så vet jag att de flesta turkarna i Sverige röstar på socialdemokraterna. Hur kommer det sig att turkar skiftar färg beroende på vilket land de befinner sig i? Från extrem höger till vänster. Kan det vara så att turkar är så pass korkade så att de inte ser det kontroversiella i det hela. Ni söker solidaritet och acceptans i sverige men ni anser inte att det bör existera i erat eget land. Jag tycker att alla fascistiska turkar bör flytta tillbaka till Ert land ifall ni anser att den enda kulturen i Turkiet ska vara den turkiska istället för att komma hit och spela socialdemokrater bara för att det gynnar Er här.

» Posted By Sivan On 2007/10/22 @ 06:56

..forts 1000- tals byar i jakten på PKK (enligt Sun Tzu´s ”The art of war” taktik) torrlägg havet för att tvinga upp fiskarna. Uppemot 5 miljoner kurder tvingades lämna sina hem bland bergen för att leva i storstädernas slumområden. Turkiet har därmed skapat kurdernas misär. Numera propageras turkisk faschism runtom i kurdistan med klassiska slagord som ”jag är så stolt att vara turk” och ”en turk är värd hela världen” och skolorna får ännu inte undervisa på kurdiska. Var finns den frihet som turkarna då påstår att kurderna har, om man såvida inte förnekar sin identitet som kurd förstås.

» Posted By Sivan On 2007/10/22 @ 05:45

Ni skriver att PKK är terrorister som enbart förstör för turkiet. Är ni medvetna om att det en gång i tiden fanns ett mer diplomatiskt PKK som ville framhäva kurdernas rättigheter i Turkiet att skriva böcker och att undervisa på sitt eget språk. Rättigheter som kurderna blev förnekade efter att de hade slagits sida vid sida med turkarna under första världskriget, och därmed räddat den turkiska delen av Osmanska riket från att bli ockuperat av fienden. Hur som helst så slutade det för det tidigare PKK med att dess ledare förföljdes, torterades och kastades i fängelse för sina åsikter. Turkiet ville inte erkänna kurdernas existens. Om man vill bli accepterad i Turkiet så ska man förneka sin identitet som kurd. Kurderna kallades för bergsturkar och påstods vara en gren av den turkiska rasen. Efter att det tidigare PKK krossats så bildades 1984 ett nytt och mer våldsamt PKK som ansåg att eftersom det är förbjudet att öppet diskutera den kurdiska frågan så är den enda lösningen att ta till en väpnad kamp. Turkiets svar blev att riva forts..

» Posted By Sivan On 2007/10/22 @ 05:36

«« Back To Stats Page