Webbplats Statistik

Comments Posted By Sven

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Georgiens delning ett faktum

Ukraina är en kostgjord stat som aldrig existerat. Den östra och södra halvan (öster om Dnepr och Svartahavskusten) har alltid varit ryskt. Den västligaste fjärdedelen har varit polskt el. Habsburgskt. Det finns 20 miljoner ryssar i landet (enl. amerikanska CNN:17 , enl Ryssland 21) och 10 miljoner blandade (ryssar/”ukrainare”).Dessa vill tillhöra Ryssland. 70% av folket är EMOT ett Nato-medlemsskap.Bara den korrupte presidenten är för.

» Posted By sven On 2008/09/22 @ 15:22

Ukraina är en kostgjord stat som aldrig existerat. Den östra och södra halvan (öster om Dnepr och Svartahavskusten) har alltid varit ryskt. Den västligaste fjärdedelen har varit polskt el. Habsburgskt. Det finns 20 miljoner ryssar i landet (enl. amerikanska CNN:17 , enl Ryssland 21) och 10 miljoner blandade (ryssar/"ukrainare").Dessa vill tillhöra Ryssland. 70% av folket är EMOT ett Nato-medlemsskap.Bara den korrupte presidenten är för.

» Posted By sven On 2008/09/22 @ 14:22

Folkparti trams om Göteborg

Det går inte att jämföra början på 90-talet med sossarnas 12 år vid makten eftersom borgarna fick styra under en internationell ekonomiskt kris, Persson däremot har ridit på en lång högkonjunktur. IT-kraschen t.ex var just en IT-krasch som inte drabbade den allmänna ekonomin på samma sätt som krisen i början på 90-talet.

Krisen hade redan börjat innnan borgarna vann valet, det var ju t.ex inte långt ifrån att vi fick nyval redan under Ingvar Carlsson eftersom man inte klarade av ekonomin. Och riksbankschefen Bengt Dennis som dåraktigt försökte försvara kronan med 500% ränta är för övrigt Socialdemokrat.

Med tanke på vilken god intrenationell konjunktur som Persson/Sahlin hade att styra under så är deras facit uselt. Dom hade helt enkelt ingen politik för att hantera utanförskap och integration. Det är Reinfeldt som får hantera den problematiken nu istället.

» Posted By Sven On 2008/08/13 @ 15:18

Det går inte att jämföra början på 90-talet med sossarnas 12 år vid makten eftersom borgarna fick styra under en internationell ekonomiskt kris, Persson däremot har ridit på en lång högkonjunktur. IT-kraschen t.ex var just en IT-krasch som inte drabbade den allmänna ekonomin på samma sätt som krisen i början på 90-talet.

Krisen hade redan börjat innnan borgarna vann valet, det var ju t.ex inte långt ifrån att vi fick nyval redan under Ingvar Carlsson eftersom man inte klarade av ekonomin. Och riksbankschefen Bengt Dennis som dåraktigt försökte försvara kronan med 500% ränta är för övrigt Socialdemokrat.

Med tanke på vilken god intrenationell konjunktur som Persson/Sahlin hade att styra under så är deras facit uselt. Dom hade helt enkelt ingen politik för att hantera utanförskap och integration. Det är Reinfeldt som får hantera den problematiken nu istället.

» Posted By Sven On 2008/08/13 @ 14:18

FRA = Ryssland ?

Jag tror det var Spionbloggen som först kom med uppgiften om att FRA:s egentliga mål är Rysslands kabeltrafik och syfte att föra underrättelser vidare till USA (dess NSA-myndighet). Men det är nu mindre viktigt vem varit först. Viktigare är att det är alldeles sant.
Dock borde man också lägga till en liten rättelse: Det är framför allt affärshemligheter man är ute efter (såväl i Sverige som i USA och andra västländer). Ryssland är ekonomisk stormakt, och blir bara större och starkare. Man vill veta saker.
Själv håller jag med Spionbloggens senaste inlägg i ämnet – signalspaningslagen kommer inte att ge Sverige särskilt mycket. Lagens värde är uteslutligen utrikespolitiskt.

» Posted By Sven On 2008/07/09 @ 14:28

Jag tror det var Spionbloggen som först kom med uppgiften om att FRA:s egentliga mål är Rysslands kabeltrafik och syfte att föra underrättelser vidare till USA (dess NSA-myndighet). Men det är nu mindre viktigt vem varit först. Viktigare är att det är alldeles sant.

Dock borde man också lägga till en liten rättelse: Det är framför allt affärshemligheter man är ute efter (såväl i Sverige som i USA och andra västländer). Ryssland är ekonomisk stormakt, och blir bara större och starkare. Man vill veta saker.

Själv håller jag med Spionbloggens senaste inlägg i ämnet – signalspaningslagen kommer inte att ge Sverige särskilt mycket. Lagens värde är uteslutligen utrikespolitiskt.

» Posted By Sven On 2008/07/09 @ 13:28

«« Back To Stats Page