Webbplats Statistik

Comments Posted By Tobias Struck

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Värdekonservativa moderater till SD?

CK. ”Jag ser kroppen som en social konstruktion. Inklusive intelligens.”

Så samma person kan alltså antingen bli ett matte-geni eller totalt oskicklig på matematik – beroende på uppväxten? Du talar mot all vetenskap. Inte ens de mest radikala inom den skola som du refererar skulle hålla med dig. Är Downs syndrom orsakat av miljön eller den där extra kromosomen i cellen, förresten? Är ett CP-skadat barn offer för en kulturell konspiration? Var Mozarts far världens skickligaste lärare? Är det lärarens favorisering av vissa barn som gör att de presterar bättre på proven, när samtliga i klassen kommer från trygga hem med akademiska samtal? Jag menar att det fins kognitiva förutsättningar, som är rent mekaniska/genetiska, att likna vid hårdvaran i en dator. Sedan kan det naturligtvis variera vilka program som barn tar till sig – men hur väl de tar dem till sig och utvecklar dem, beror helt klart på genetiska förutsättningar. Det har forskningen om arvsanlag redan bevisat, så jag förstår inte vad du pysslar med. Nyligen har exempelvis ett team på Sahlgrenska visat med magnetröntgen av homosexuellas och heterosexuellas hjärnor, att de flesta homosexuella män har medfödda förutsättningar för ett rikare känsloliv, i likhet med de flesta heterosexuella kvinnor. Och lesbiska kvinnor har liknande förutsättningar som heterosexuella män – bevisligen medfödda. Jag blir faktiskt både arg och ledsen av din stil: Du offrar sanningen för att kunna göra politiska poänger. Har du inget intellektuellt samvete?

» Posted By Tobias Struck On 2008/07/18 @ 22:19

CK. "Jag ser kroppen som en social konstruktion. Inklusive intelligens."

Så samma person kan alltså antingen bli ett matte-geni eller totalt oskicklig på matematik – beroende på uppväxten? Du talar mot all vetenskap. Inte ens de mest radikala inom den skola som du refererar skulle hålla med dig. Är Downs syndrom orsakat av miljön eller den där extra kromosomen i cellen, förresten? Är ett CP-skadat barn offer för en kulturell konspiration? Var Mozarts far världens skickligaste lärare? Är det lärarens favorisering av vissa barn som gör att de presterar bättre på proven, när samtliga i klassen kommer från trygga hem med akademiska samtal? Jag menar att det fins kognitiva förutsättningar, som är rent mekaniska/genetiska, att likna vid hårdvaran i en dator. Sedan kan det naturligtvis variera vilka program som barn tar till sig – men hur väl de tar dem till sig och utvecklar dem, beror helt klart på genetiska förutsättningar. Det har forskningen om arvsanlag redan bevisat, så jag förstår inte vad du pysslar med. Nyligen har exempelvis ett team på Sahlgrenska visat med magnetröntgen av homosexuellas och heterosexuellas hjärnor, att de flesta homosexuella män har medfödda förutsättningar för ett rikare känsloliv, i likhet med de flesta heterosexuella kvinnor. Och lesbiska kvinnor har liknande förutsättningar som heterosexuella män – bevisligen medfödda. Jag blir faktiskt både arg och ledsen av din stil: Du offrar sanningen för att kunna göra politiska poänger. Har du inget intellektuellt samvete?

» Posted By Tobias Struck On 2008/07/18 @ 21:19

CK. Etnologin började som en nationalromantisk rörelse i oron över industrialiseringens urlakanden av bondesamhället. Bara för att ämnet har influerats av marxism under 60- och 70-talen samt stökats till ordentligt av postmodernism och poststrukturalism under 80- och 90-talet, så betyder inte det att jag måste se kroppen som en social konstruktion. Etnologin i sig är en ambition: Att beforska folkets kultur. Vilka politiska glasögon som jag har i min kulturanalys, det bestämmer varken du eller universitetet.

Jag är också för globalisering, om vi med det menar frihandel. Men då skall det vara riktig, rättvis frihandel – inte en girig elit som lånar ut pengar till fattiga länder mot att de river sina tullar, alltmedan den rika världen fortsätter med sin protekionism. Och då skall det vara folkens självbestämmande, även över invandringen. Och då skall företag och föreningar som är solidariska mot sitt folk belönas av folket via folkets kommuner och stat. Staten åter till folket – ur de rikastes händer!

Så du anser inte att det finns biologiska skillnader mellan folkslag, som påverkar deras beteenden? Vad säger du då om exempelvis Gunnar Adler Karlsson, som menar att ashkenaze-judar ärver både sin större intelligens och sin större risk för bröstcancer ur sitt folks genetiska ramverk?

» Posted By Tobias Struck On 2008/07/17 @ 11:18

CK. Etnologin började som en nationalromantisk rörelse i oron över industrialiseringens urlakanden av bondesamhället. Bara för att ämnet har influerats av marxism under 60- och 70-talen samt stökats till ordentligt av postmodernism och poststrukturalism under 80- och 90-talet, så betyder inte det att jag måste se kroppen som en social konstruktion. Etnologin i sig är en ambition: Att beforska folkets kultur. Vilka politiska glasögon som jag har i min kulturanalys, det bestämmer varken du eller universitetet.

Jag är också för globalisering, om vi med det menar frihandel. Men då skall det vara riktig, rättvis frihandel – inte en girig elit som lånar ut pengar till fattiga länder mot att de river sina tullar, alltmedan den rika världen fortsätter med sin protekionism. Och då skall det vara folkens självbestämmande, även över invandringen. Och då skall företag och föreningar som är solidariska mot sitt folk belönas av folket via folkets kommuner och stat. Staten åter till folket – ur de rikastes händer!

Så du anser inte att det finns biologiska skillnader mellan folkslag, som påverkar deras beteenden? Vad säger du då om exempelvis Gunnar Adler Karlsson, som menar att ashkenaze-judar ärver både sin större intelligens och sin större risk för bröstcancer ur sitt folks genetiska ramverk?

» Posted By Tobias Struck On 2008/07/17 @ 10:18

CK. För det första är jag inte sd:are, även om jag kommer att rösta på SD. Jag har min egen rörelse (Frihetsguiden). Inom SD tror tror jag att ras mer och mer är ointressant. För partiets elit är det uteslutet att tala om raser.

Men för mig personligen är det självklart att kulturen är en projektion av naturen och att olika folk har olika kulturer – först och främst för att de har olika naturer. Jag är alldeles öppen med mina åsikter om etnicitet. Vad du tror är att det fortfarande är busenkelt att eliminera en politisk motståndare som talar om ras, men jag tror att du har fel. Allt fler börjar inse att det finns andra föredömen för folkstolthet än sadister och psykopater som Hitler. Så här sa Tage Erlander i riksdagen 1965 angående amerikanska och svenska förhållanden:

”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.”

Jag accepterar helt och hållet medborgerliga lika rättigheter – oberoende av etnicitet. Jag förespråkar en stark, vit folkmajoritet i Sverige. Men den enda politik som jag vill göra av detta är att via demokratiska val minska invandringen och ge Sverige självständighet i migrationsfrågan (vilken det är på god väg att förlora till EU genom den nya konstitutionen). I övrigt uppmuntrar jag solidaritet mellan vita i ekologiska, rättvisa flockgemenskaper. Jag är motståndare till imperialism, rashat och kolonialism. Det är inte enskilda invandrare som jag värjer mig mot, utan en situation där de tyr sig till varandra i segregerade kulturenklaver med kolonialistiska tendenser. Tyvärr måste jag som sakkunnig berätta att statens integrationsprojekt är lösa skott mot dessa tendenser, när graden av invandring är så stor som den är nu. Grupptryck och territorial instinkt tar över. Vi talar om naturens urkrafter här, käre Claes. Mot dem har du intet som politiker.

Jag tror att jag faktiskt ännu har laglig rätt till att torgföra dessa åsikter. Du får gärna kritisera dem, men jag tror att jag kommer att kunna svara bättre än du riktigt önskar. Jag har nämligen en Filosofie Magister-examen i etnologi.

För mig är det uppenbart att politiker-eliten sitter i den ekonomiska elitens knä och för fram en politik i de rikastes intressen enbart. Elit-politikernas belöningar för att de gör som eliten i Bilderberg-gruppen vill (Mona Sahlin liksom Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt har varit där) är styrelseuppdrag, optioner på aktier och konsultuppdrag när de politiska karriärerna är över.

Att du kan försvara denna nomenklatura är för mig obegripligt. Du verkar ju vara genuint folkvänlig. Svårare än så var det tydligen inte att vilseleda dig, trots att du är en klok och vänlig man. Då förvånar det mig inte att eliten har lyckats så väl med globaliseringen.

» Posted By Tobias Struck On 2008/07/16 @ 19:06

CK. För det första är jag inte sd:are, även om jag kommer att rösta på SD. Jag har min egen rörelse (Frihetsguiden). Inom SD tror tror jag att ras mer och mer är ointressant. För partiets elit är det uteslutet att tala om raser.

Men för mig personligen är det självklart att kulturen är en projektion av naturen och att olika folk har olika kulturer – först och främst för att de har olika naturer. Jag är alldeles öppen med mina åsikter om etnicitet. Vad du tror är att det fortfarande är busenkelt att eliminera en politisk motståndare som talar om ras, men jag tror att du har fel. Allt fler börjar inse att det finns andra föredömen för folkstolthet än sadister och psykopater som Hitler. Så här sa Tage Erlander i riksdagen 1965 angående amerikanska och svenska förhållanden:

"Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden."

Jag accepterar helt och hållet medborgerliga lika rättigheter – oberoende av etnicitet. Jag förespråkar en stark, vit folkmajoritet i Sverige. Men den enda politik som jag vill göra av detta är att via demokratiska val minska invandringen och ge Sverige självständighet i migrationsfrågan (vilken det är på god väg att förlora till EU genom den nya konstitutionen). I övrigt uppmuntrar jag solidaritet mellan vita i ekologiska, rättvisa flockgemenskaper. Jag är motståndare till imperialism, rashat och kolonialism. Det är inte enskilda invandrare som jag värjer mig mot, utan en situation där de tyr sig till varandra i segregerade kulturenklaver med kolonialistiska tendenser. Tyvärr måste jag som sakkunnig berätta att statens integrationsprojekt är lösa skott mot dessa tendenser, när graden av invandring är så stor som den är nu. Grupptryck och territorial instinkt tar över. Vi talar om naturens urkrafter här, käre Claes. Mot dem har du intet som politiker.

Jag tror att jag faktiskt ännu har laglig rätt till att torgföra dessa åsikter. Du får gärna kritisera dem, men jag tror att jag kommer att kunna svara bättre än du riktigt önskar. Jag har nämligen en Filosofie Magister-examen i etnologi.

För mig är det uppenbart att politiker-eliten sitter i den ekonomiska elitens knä och för fram en politik i de rikastes intressen enbart. Elit-politikernas belöningar för att de gör som eliten i Bilderberg-gruppen vill (Mona Sahlin liksom Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt har varit där) är styrelseuppdrag, optioner på aktier och konsultuppdrag när de politiska karriärerna är över.

Att du kan försvara denna nomenklatura är för mig obegripligt. Du verkar ju vara genuint folkvänlig. Svårare än så var det tydligen inte att vilseleda dig, trots att du är en klok och vänlig man. Då förvånar det mig inte att eliten har lyckats så väl med globaliseringen.

» Posted By Tobias Struck On 2008/07/16 @ 18:06

Roger. Bra poäng. En annan aspekt är att sosse-eliten mer och mer har svikit den svenska arbetaren med avseende på den helt medvetna utökningen av det icke-västliga utbudet av arbetssökande. Bara 7-13 % av alla invandrare är flyktingar. Men hälften av de nära 100.000 invandrare som Sverige tar emot varje år, är icke-västliga. Det beror på en väldigt slapp anhöriginvandringspolitik, som verkligen ser ut som en tanke, när vi beaktar allt tal om hur barnfattigt Sverige är och att invandrarna behövs för att öka vår tillväxt.

Problemet är ju att det blir den ekonomiska eliten som gynnas av att arbetaren blir utbytbar och att fler kommer till som kan konsumera – inte den enskilde arbetaren. Här är både invandrare och infödda lurade. Dessutom har sosse-eliten svikit arbetaren genom all fri, global upphandling av svenska företag. Den svenske arbetaren är numera inte tryggare på sin fabrik än vad han hade varit i Österrike – då förmannen såväl som direktören talar ett annat språk och ser med likgiltighet på det svenska.

Sosse eller moderat spelar ingen roll. Deras eliter har sålt sig till de rikaste. Och dessa töntar skall den svenska arbetaren respektera? Varför, Claes? För att det är så ”gott” att göra om samhället till ett mångkulturellt hbtq-spektakel, där den ena etniska konflikten avlöser den andra och ungdomar kastas mellan metrosexuella ideal och att göra som deras fövirrade föräldrar vill?

Varför är det så gott? Och varför är vi så onda som vill att det naturliga skall avspegla sig i det kulturliga? Personligen tycker jag att hbtq-personer skall få leva precis som de vill, men varför skall deras livsstil sätta något slags norm, när de är en så liten, avvikande minoritet? Och varför är det så gott att vilja ha ett samhälle med ständiga revirstrider och förakt för både lagar och polis?

Du kommer att förlora den kamp du för. Kolossen kommer att rämna. Tack gode Gud för det.

» Posted By Tobias Struck On 2008/07/16 @ 15:10

CK. Den Nya Högern, som inspirerade National Front, är inspirerad av Marx. Vi som ligger nära Den Nya Högern är som nationalistiska socialdemokrater före 1968: Vi är anti-imperialister och tror på en stark social rättvisa utöver den fria mänskliga solidariteten. Att vi är mot massinvandring skylls av våra kritiker på förakt för andra folk – men beror i själva verket på en pragmatisk kärlek till det egna folket.

Vi uppfattar folkets kultur som växande ur folkets specifika natur. Inom vår folknatur har tusentals generationers anpassning och intelligens ackumulerats. Att kulturen bör utvecklas är en självklarhet – men det kan bara ske att just vår kultur utvecklas, om vi får bevara starka, vita folkmajoriteter i våra länder. Det är därför som vi vill minska icke-västlig invandring.

Dock tar vi avstånd från alla former av medborgerlig diskriminering baserad på etnicitet. Och vi är mot både rashat och rasistiskt våld – oberoende av om det är vietnameser, kurder, turkar, araber, judar eller germaner som står för det.

» Posted By Tobias Struck On 2008/07/16 @ 14:27

Roger. Bra poäng. En annan aspekt är att sosse-eliten mer och mer har svikit den svenska arbetaren med avseende på den helt medvetna utökningen av det icke-västliga utbudet av arbetssökande. Bara 7-13 % av alla invandrare är flyktingar. Men hälften av de nära 100.000 invandrare som Sverige tar emot varje år, är icke-västliga. Det beror på en väldigt slapp anhöriginvandringspolitik, som verkligen ser ut som en tanke, när vi beaktar allt tal om hur barnfattigt Sverige är och att invandrarna behövs för att öka vår tillväxt.

Problemet är ju att det blir den ekonomiska eliten som gynnas av att arbetaren blir utbytbar och att fler kommer till som kan konsumera – inte den enskilde arbetaren. Här är både invandrare och infödda lurade. Dessutom har sosse-eliten svikit arbetaren genom all fri, global upphandling av svenska företag. Den svenske arbetaren är numera inte tryggare på sin fabrik än vad han hade varit i Österrike – då förmannen såväl som direktören talar ett annat språk och ser med likgiltighet på det svenska.

Sosse eller moderat spelar ingen roll. Deras eliter har sålt sig till de rikaste. Och dessa töntar skall den svenska arbetaren respektera? Varför, Claes? För att det är så "gott" att göra om samhället till ett mångkulturellt hbtq-spektakel, där den ena etniska konflikten avlöser den andra och ungdomar kastas mellan metrosexuella ideal och att göra som deras fövirrade föräldrar vill?

Varför är det så gott? Och varför är vi så onda som vill att det naturliga skall avspegla sig i det kulturliga? Personligen tycker jag att hbtq-personer skall få leva precis som de vill, men varför skall deras livsstil sätta något slags norm, när de är en så liten, avvikande minoritet? Och varför är det så gott att vilja ha ett samhälle med ständiga revirstrider och förakt för både lagar och polis?

Du kommer att förlora den kamp du för. Kolossen kommer att rämna. Tack gode Gud för det.

» Posted By Tobias Struck On 2008/07/16 @ 14:10

CK. Den Nya Högern, som inspirerade National Front, är inspirerad av Marx. Vi som ligger nära Den Nya Högern är som nationalistiska socialdemokrater före 1968: Vi är anti-imperialister och tror på en stark social rättvisa utöver den fria mänskliga solidariteten. Att vi är mot massinvandring skylls av våra kritiker på förakt för andra folk – men beror i själva verket på en pragmatisk kärlek till det egna folket.

Vi uppfattar folkets kultur som växande ur folkets specifika natur. Inom vår folknatur har tusentals generationers anpassning och intelligens ackumulerats. Att kulturen bör utvecklas är en självklarhet – men det kan bara ske att just vår kultur utvecklas, om vi får bevara starka, vita folkmajoriteter i våra länder. Det är därför som vi vill minska icke-västlig invandring.

Dock tar vi avstånd från alla former av medborgerlig diskriminering baserad på etnicitet. Och vi är mot både rashat och rasistiskt våld – oberoende av om det är vietnameser, kurder, turkar, araber, judar eller germaner som står för det.

» Posted By Tobias Struck On 2008/07/16 @ 13:27

Assimilering alternativet?

Ja, assimilering är ett bättre alternativ. Sverige bedrev ju en assimileringspolitik fram till 1975.

» Posted By Tobias Struck On 2008/04/19 @ 19:55

Ja, assimilering är ett bättre alternativ. Sverige bedrev ju en assimileringspolitik fram till 1975.

» Posted By Tobias Struck On 2008/04/19 @ 10:55

Ingen islamofob – Per Gudmundson’s mea culpa

Min egen forna islamofobi fick Robert Aschbergs tidskrift Expo att ranka mig som en av Sveriges 20 mest islamofoba bloggare. Läs gärna om min nuvarande syn på islamofobi:

http://tobiasstruck.blogspot.com/2008/03/islamofo

» Posted By Tobias Struck On 2008/03/16 @ 11:23

Min egen forna islamofobi fick Robert Aschbergs tidskrift Expo att ranka mig som en av Sveriges 20 mest islamofoba bloggare. Läs gärna om min nuvarande syn på islamofobi:

http://tobiasstruck.blogspot.com/2008/03/islamofobi.html

» Posted By Tobias Struck On 2008/03/16 @ 02:23

«« Back To Stats Page