Webbplats Statistik

Comments Posted By Tord Oscarsson

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Dårarnas vinter om planerna på att peta Mona Sahlin stämmer

S tillbakavisar idag lördag alla uppgifter om hemlig plan. Alla står fullt ut bakom Mona och Margot Wallström dementerar att hon kandiderar.

Skånedistriktets ordförande och ledamoten i partiets VU Heléne Fritzon dementerar i dag också bestämt att skåningarna som påståtts skulle vara på krigsstigen igen. Detta är fullständigt taget ur luften. Vi står naturligtvis fullt ut bakom Mona Sahlin, säger hon. Varken Mona Sahlin eller Margot Wallström vill kommentera Metroartikeln. Wallström dementerar dock via sin pressekreterare att hon skulle ställa upp som statsministerkandidat.Det är dags att sluta leden nu. Att S ägnar sig åt det som våra väljare vill. Ge järnet för att byta regering.

» Posted By Tord Oscarsson On 2010/01/09 @ 07:27

S tillbakavisar idag lördag alla uppgifter om hemlig plan. Alla står fullt ut bakom Mona och Margot Wallström dementerar att hon kandiderar.

Skånedistriktets ordförande och ledamoten i partiets VU Heléne Fritzon dementerar i dag också bestämt att skåningarna som påståtts skulle vara på krigsstigen igen. Detta är fullständigt taget ur luften. Vi står naturligtvis fullt ut bakom Mona Sahlin, säger hon. Varken Mona Sahlin eller Margot Wallström vill kommentera Metroartikeln. Wallström dementerar dock via sin pressekreterare att hon skulle ställa upp som statsministerkandidat.Det är dags att sluta leden nu. Att S ägnar sig åt det som våra väljare vill. Ge järnet för att byta regering.

» Posted By Tord Oscarsson On 2010/01/09 @ 07:27

Det är viktigt att markera avstånd från dessa utspel som innebär att man går högerns ärenden. Från Härnösands Ak kan jag markera att Mona Sahlin har ett massivt stöd – ytterligare markerat sedan vi fått rapport från vårt ombud om hennes strålande insats på kongressen.

» Posted By Tord Oscarsson On 2010/01/08 @ 21:53

Det är viktigt att markera avstånd från dessa utspel som innebär att man går högerns ärenden. Från Härnösands Ak kan jag markera att Mona Sahlin har ett massivt stöd – ytterligare markerat sedan vi fått rapport från vårt ombud om hennes strålande insats på kongressen.

» Posted By Tord Oscarsson On 2010/01/08 @ 20:53

Noterat: Sverige som slits sönder under utanförskaps alliansen

En folkomröstning om vilket Sverige vi vill ha. Ett bra uttryck. Jag hör panelen i Gomorron Världen. Där radiojournalist utfrågar tidningsjouranlister. De talar inte om att valet ska handla om vilket Sverige vi ska ha utan vilka partiledare som vinner valet åt sina partier.

Jag är övertygad om att vi får ett ideologiskt val. Klassiska socialdemokratiska värderingar känns helt rätt när jag pratar med väljare. Arbete och trygghet. Folkhemmet där det inte finns några styvbarn. Där alla känner sig innanför och inte utanför. Aktiv näringspolitik så att det finns jobb att gå till. Internationell solidaritet. Aktiv fredpolitik. Några begrepp för att antyda vad vi bör koncentrera oss på.

» Posted By Tord Oscarsson On 2010/01/03 @ 10:39

En folkomröstning om vilket Sverige vi vill ha. Ett bra uttryck. Jag hör panelen i Gomorron Världen. Där radiojournalist utfrågar tidningsjouranlister. De talar inte om att valet ska handla om vilket Sverige vi ska ha utan vilka partiledare som vinner valet åt sina partier.

Jag är övertygad om att vi får ett ideologiskt val. Klassiska socialdemokratiska värderingar känns helt rätt när jag pratar med väljare. Arbete och trygghet. Folkhemmet där det inte finns några styvbarn. Där alla känner sig innanför och inte utanför. Aktiv näringspolitik så att det finns jobb att gå till. Internationell solidaritet. Aktiv fredpolitik. Några begrepp för att antyda vad vi bör koncentrera oss på.

» Posted By Tord Oscarsson On 2010/01/03 @ 09:39

Arbetslösheten inget nytt trots medias plötsliga upptäckt

Lönebidrag infördes för länge sedan. Senaste förordningen är Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Jag har under senare år varit huvudansvarig för ett vetenskapligt bibliotek med en enorm boksamling men inga pengar. Men vi har och har haft stor hjälp av arbetsförmedlingen som ger förmånliga villkor för att anlita mycket kompetenta sjuka som blivit så pass friska att de kan jobba halvtid. AF borde ha större frihet att med de insatser som krävs förmedla jobb. En bitter erfarenhet som långtidsarbetslösa berättat för mig är att dock att de avvisats för att de inte in i någon åtgärdsgrupp som det finns pengar för.

» Posted By Tord Oscarsson On 2009/11/19 @ 14:50

Lönebidrag infördes för länge sedan. Senaste förordningen är Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Jag har under senare år varit huvudansvarig för ett vetenskapligt bibliotek med en enorm boksamling men inga pengar. Men vi har och har haft stor hjälp av arbetsförmedlingen som ger förmånliga villkor för att anlita mycket kompetenta sjuka som blivit så pass friska att de kan jobba halvtid. AF borde ha större frihet att med de insatser som krävs förmedla jobb. En bitter erfarenhet som långtidsarbetslösa berättat för mig är att dock att de avvisats för att de inte in i någon åtgärdsgrupp som det finns pengar för.

» Posted By Tord Oscarsson On 2009/11/19 @ 14:50

Är socialdemokraterna redo för val? – sjukvård och kommunikation

Gunnar Myrdal sa en gång att partiet mådde som bäst när man diskuterade så att ”flisorna rykte”.

Nu har vi kommit så långt i rådslagarbetet att en diskussion måste ske september – december i hela landet – fackligt och politiskt. Självfallet ska vi också vara beredd att diskutera i press och på offentliga möten. Vi har inget att förlora på att våra frågor diskuteras offentigt. Tvärtom.

» Posted By Tord Oscarsson On 2008/09/09 @ 00:48

Gunnar Myrdal sa en gång att partiet mådde som bäst när man diskuterade så att "flisorna rykte".

Nu har vi kommit så långt i rådslagarbetet att en diskussion måste ske september – december i hela landet – fackligt och politiskt. Självfallet ska vi också vara beredd att diskutera i press och på offentliga möten. Vi har inget att förlora på att våra frågor diskuteras offentigt. Tvärtom.

» Posted By Tord Oscarsson On 2008/09/08 @ 23:48

«« Back To Stats Page