Webbplats Statistik

Comments Posted By Ulf

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Nej. EU-behöver inte fler kritiker. Rösta in några konstruktiva kandidater

Jag delar din grundkritik. Det är dags att lämna ja och nej. Och jag vill också ha konstruktiva företrädare i Bryssel.

Men jag förstår inte varför du kritiserar LO och LO-förbunden. De står inte för det du kritiserar, varken i teori eller praktik.

Tex angående Lissabonfördraget: http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/049D3A685AE0CCB2C1257418002D739C
Angående att vara konstruktiv i Bryssel tex Brysselkontoret som funnits hur länge som helst:http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/2D2FA5F00E48793AC1256E4B00396F94

Jag är fackligt aktiv och vi diskuterar EU ofta och de fackliga som jobbar med EU framför inte det du kritiserar. Dessutom lägger vi ner ganska stora resurser på att få våra medlemmar.

Ditt påstående att: ”Ansvaret för att det kommit fack och arbetsrättsfientlig lagstiftning som också påverkar Sverige lägger jag helt på den arbetarrörelse och fackförening som i stort inte gjort något för att påverka utveckling i EU de senaste 10 åren. I stället gick man med i EU för att sedan sitta med armarna i kors och tjura i ett hörn. Eller för att aktivt sabotera. Detta medan Svenskt näringsliv och högern lobbade för fullt för att få igenom de EU de vill ha.”

är ett okunnigt påstående.

Om facket trodde att EU var som EU-kritiker säger att det är,omöjligt att påverka, varför driver man då tex frågan om socialt protokoll?

Sedan till Waxholmsdomen. Vad menar du? Det lettiska företaget hade lettiskt avtal som var lägre än svenska avtal för arbetare som arbetar i Sverige och därmed ska leva med svensk kostnadsnivå. Självklart ska tyska facken kämpa för att svenskar i Tyskland ska ha samma löner som tyskar. Eller tycker du man ska diskriminera personer som gör samma jobb bara för att de kommer från ett annat land?
Som socialdemokrat måste det vara självklart att vi ska anpassa lönerna i olika länder till varandra, fast uppåt. Vi ska inte anpassa genom att sänka löner. Eller tycker du att arbetsgivarna tjänar för lite?
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9185343153

» Posted By ulf On 2009/05/14 @ 21:01

Jag delar din grundkritik. Det är dags att lämna ja och nej. Och jag vill också ha konstruktiva företrädare i Bryssel.

Men jag förstår inte varför du kritiserar LO och LO-förbunden. De står inte för det du kritiserar, varken i teori eller praktik.

Tex angående Lissabonfördraget: http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/049D3A
Angående att vara konstruktiv i Bryssel tex Brysselkontoret som funnits hur länge som helst :http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/2D2FA5F00E48793AC1256E4B00396F94

Jag är fackligt aktiv och vi diskuterar EU ofta och de fackliga som jobbar med EU framför inte det du kritiserar. Dessutom lägger vi ner ganska stora resurser på att få våra medlemmar.

Ditt påstående att: "Ansvaret för att det kommit fack och arbetsrättsfientlig lagstiftning som också påverkar Sverige lägger jag helt på den arbetarrörelse och fackförening som i stort inte gjort något för att påverka utveckling i EU de senaste 10 åren. I stället gick man med i EU för att sedan sitta med armarna i kors och tjura i ett hörn. Eller för att aktivt sabotera. Detta medan Svenskt näringsliv och högern lobbade för fullt för att få igenom de EU de vill ha."

är ett okunnigt påstående.

Om facket trodde att EU var som EU-kritiker säger att det är,omöjligt att påverka, varför driver man då tex frågan om socialt protokoll?

Sedan till Waxholmsdomen. Vad menar du? Det lettiska företaget hade lettiskt avtal som var lägre än svenska avtal för arbetare som arbetar i Sverige och därmed ska leva med svensk kostnadsnivå. Självklart ska tyska facken kämpa för att svenskar i Tyskland ska ha samma löner som tyskar. Eller tycker du man ska diskriminera personer som gör samma jobb bara för att de kommer från ett annat land?

Som socialdemokrat måste det vara självklart att vi ska anpassa lönerna i olika länder till varandra, fast uppåt. Vi ska inte anpassa genom att sänka löner. Eller tycker du att arbetsgivarna tjänar för lite?
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9185

» Posted By ulf On 2009/05/14 @ 21:01

Stackars medelinkomsttagare

Nu börjar det bli kul. (:

Själv håller jag inte med om att opera och teater är (behöver vara) finkultur – jag älskar opera, men avskyr när det blir ointressant "fint". Samtidigt har jag fått tillräcklig insyn i Kultursverige för att förfäras över att 70% av "kulturarbetarna" är beroende av A-kassa. Det är förödande främst för de som verkligen borde kunna försörja sig på sin konst, eftersom det stora antalet halvbra artister som främst behöver jobb ibland för att säkra A-kassan nästan skulle kunna betala för att få jobba. Prispressen blir absurd, och folk vänjer sig vid att konst är gratis. Subventionerade teatrar bidrar till förfallet. Jag vill att människor som älskar konst skall ha tillräckligt mycket kvar efter skatt för att kunna betala för det, och att konstnärer/artister skall behöva faktiskt ställa sig frågan om de /kan/ leva på sin konst, utan bidrag. Omställningen är inte enkel, eftersom de flesta som utbildats inom musik och konst inte har någon alternativ karriär att falla tillbaka på.

» Posted By Ulf On 2008/03/24 @ 17:45

Det är trevligt att även folk från vänster börjar tala om effektiv användning av skattepengar. Själv har jag under många år blivit rejält påhoppad när jag försökt föra fram det argumentet under tidigare regimer – då all kritik av höga skatter sågs som ett utslag av en önskan att skada fattiga och svaga. (:

För ca 5 år sedan läste jag ett uttalande av ledande huddingepolitiker (s) som hävdade bestämt att det fanns ett absolut samband mellan högre skatter och välfärd.

Nu är det väl så att argumenten, i alla fall från höger, försökt få fäste för iden att vi, trots världens högsta skatter, inte har världens bästa välfärd. Det som besvärar med Lodins siffror är delvis att flera av de länder som har betydligt lägre skatter än vi faktiskt ligger före oss i olika "välfärdsligor". Alltså kan misstänkas att vi inte får ut så mycket för våra skattepengar som vi borde.

» Posted By Ulf On 2008/03/24 @ 16:21

Viveka, du måste skilja på procentsatser och absoluta tal. De senaste skattesänkningarna har inte alls minskat skatterna mer för höginkomsttagarna, utan tvärtom har de varit riktade speciellt mot låg- till medelinkomsttagare, med en tydlig gräns vid 350 000/år bruttoinkomst. Jobbskatteavdraget ger t ex en minskning på 6,5% vid 100 000:-, och 2,9% vid 500 000:-. Enklaste sättet att gynna höginkomsttagarna hade annars varit att ta bort värnskatten, men det har man som bekant (tyvärr) inte gjort.

Att kalla prof Lodin för politruk är säkerligen mycket lättare än att ifrågasätta innehållet i hans rapport. Det vore mycket mer intressant om ni kunde beslå honom med felaktigheter. Annars kvarstår rimligen hans kritik "att vi redan på medelinkomstnivå i Sverige har högre marginalskatt, 52 procent, än vad som i övriga EU-länder, med reservation för Danmark , endast förbehålls för de högsta inkomstskikten". Dock rapporterar han att låginkomsttagare (numera) ligger i nivå med europeiskt genomsnitt.

Att regeringen gynnat främst höginkomsttagare blir inte mer sant bara för att det upprepas som ett mantra. Däremot börjar det bli rätt så tröttsamt.

» Posted By Ulf On 2008/03/24 @ 14:22

Nu börjar det bli kul. (:
Själv håller jag inte med om att opera och teater är (behöver vara) finkultur – jag älskar opera, men avskyr när det blir ointressant ”fint”. Samtidigt har jag fått tillräcklig insyn i Kultursverige för att förfäras över att 70% av ”kulturarbetarna” är beroende av A-kassa. Det är förödande främst för de som verkligen borde kunna försörja sig på sin konst, eftersom det stora antalet halvbra artister som främst behöver jobb ibland för att säkra A-kassan nästan skulle kunna betala för att få jobba. Prispressen blir absurd, och folk vänjer sig vid att konst är gratis. Subventionerade teatrar bidrar till förfallet. Jag vill att människor som älskar konst skall ha tillräckligt mycket kvar efter skatt för att kunna betala för det, och att konstnärer/artister skall behöva faktiskt ställa sig frågan om de /kan/ leva på sin konst, utan bidrag. Omställningen är inte enkel, eftersom de flesta som utbildats inom musik och konst inte har någon alternativ karriär att falla tillbaka på.

» Posted By Ulf On 2008/03/24 @ 08:45

Det är trevligt att även folk från vänster börjar tala om effektiv användning av skattepengar. Själv har jag under många år blivit rejält påhoppad när jag försökt föra fram det argumentet under tidigare regimer – då all kritik av höga skatter sågs som ett utslag av en önskan att skada fattiga och svaga. (:

För ca 5 år sedan läste jag ett uttalande av ledande huddingepolitiker (s) som hävdade bestämt att det fanns ett absolut samband mellan högre skatter och välfärd.

Nu är det väl så att argumenten, i alla fall från höger, försökt få fäste för iden att vi, trots världens högsta skatter, inte har världens bästa välfärd. Det som besvärar med Lodins siffror är delvis att flera av de länder som har betydligt lägre skatter än vi faktiskt ligger före oss i olika ”välfärdsligor”. Alltså kan misstänkas att vi inte får ut så mycket för våra skattepengar som vi borde.

» Posted By Ulf On 2008/03/24 @ 07:21

Viveka, du måste skilja på procentsatser och absoluta tal. De senaste skattesänkningarna har inte alls minskat skatterna mer för höginkomsttagarna, utan tvärtom har de varit riktade speciellt mot låg- till medelinkomsttagare, med en tydlig gräns vid 350 000/år bruttoinkomst. Jobbskatteavdraget ger t ex en minskning på 6,5% vid 100 000:-, och 2,9% vid 500 000:-. Enklaste sättet att gynna höginkomsttagarna hade annars varit att ta bort värnskatten, men det har man som bekant (tyvärr) inte gjort.

Att kalla prof Lodin för politruk är säkerligen mycket lättare än att ifrågasätta innehållet i hans rapport. Det vore mycket mer intressant om ni kunde beslå honom med felaktigheter. Annars kvarstår rimligen hans kritik ”att vi redan på medelinkomstnivå i Sverige har högre marginalskatt, 52 procent, än vad som i övriga EU-länder, med reservation för Danmark , endast förbehålls för de högsta inkomstskikten”. Dock rapporterar han att låginkomsttagare (numera) ligger i nivå med europeiskt genomsnitt.

Att regeringen gynnat främst höginkomsttagare blir inte mer sant bara för att det upprepas som ett mantra. Däremot börjar det bli rätt så tröttsamt.

» Posted By Ulf On 2008/03/24 @ 05:22

«« Back To Stats Page