Webbplats Statistik

Comments Posted By hillary2

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Hushållsavdraget – De 10% som tjänade mest fick 40% av avdragen

Det är säkert "solidariskt" att betala vita städtjänster, att betala denna kvantitativt lilla skatt för (m), men självt har partiet inget emot att oerhört stora inkomster (skattemedel) från den offentliga sektorn blir skattebefriade på någon kanalö…. Det är säkert "solidariskt" för (m) att ge "instegsjobb", men hur solidariska är man i (m) med städarnas villkor? Medmänniskors arbetsvillkor är lika viktiga som resultatet och "friheten" i den egna välfyllda plånboken. (m) saknar en vision för jämlikhet.
Själv röstar jag (s) 🙂

» Posted By hillary2 On 2010/03/05 @ 10:05

Kommer journalistkåren/bloggare etc. att intressera sig även för de villkor en städerska/städare i hushållsföretag arbetar under? Är det normalt i Sverige att göra en kort brandkårsutryckning en söndag för att ta bort skit i en moderats trappuppgång i Malmö? Kunde skiten legat kvar en dag? Fick den ryska städerskan obtillägg och semesterersättning för utryckningen? Hade hon möjlighet att tacka nej till uppdraget?

» Posted By hillary2 On 2010/03/05 @ 10:04

Klart att höginkomsttagare har större behov av hushållsnära tjänster. De har ju mer ägor och ägodelar att vårda. Det enda positiva är att några låginkomsttagare fått upp ögonen för att de kan köpa hushållsnära tjänster istället för en ny TV e.dyl. Hur vi använder våra egna pengar är en prioriteringsfråga. Jag tror fortfarande att tjänstesektorn kan stå på egna ben speciellt i högkonjunktur. Det är efterfrågan som styr storleken på den sektorn.

» Posted By hillary2 On 2010/03/05 @ 10:03

Det är säkert "solidariskt" att betala vita städtjänster, att betala denna kvantitativt lilla skatt för (m), men självt har partiet inget emot att oerhört stora inkomster (skattemedel) från den offentliga sektorn blir skattebefriade på någon kanalö…. Det är säkert "solidariskt" för (m) att ge "instegsjobb", men hur solidariska är man i (m) med städarnas villkor? Medmänniskors arbetsvillkor är lika viktiga som resultatet och "friheten" i den egna välfyllda plånboken. (m) saknar en vision för jämlikhet.
Själv röstar jag (s) 🙂

» Posted By hillary2 On 2010/03/05 @ 09:05

Kommer journalistkåren/bloggare etc. att intressera sig även för de villkor en städerska/städare i hushållsföretag arbetar under? Är det normalt i Sverige att göra en kort brandkårsutryckning en söndag för att ta bort skit i en moderats trappuppgång i Malmö? Kunde skiten legat kvar en dag? Fick den ryska städerskan obtillägg och semesterersättning för utryckningen? Hade hon möjlighet att tacka nej till uppdraget?

» Posted By hillary2 On 2010/03/05 @ 09:04

Klart att höginkomsttagare har större behov av hushållsnära tjänster. De har ju mer ägor och ägodelar att vårda. Det enda positiva är att några låginkomsttagare fått upp ögonen för att de kan köpa hushållsnära tjänster istället för en ny TV e.dyl. Hur vi använder våra egna pengar är en prioriteringsfråga. Jag tror fortfarande att tjänstesektorn kan stå på egna ben speciellt i högkonjunktur. Det är efterfrågan som styr storleken på den sektorn.

» Posted By hillary2 On 2010/03/05 @ 09:03

Beslut om RUT avdrag kongressbeslut – Leva som man lär gäller även S företrädare

Det här är en fråga om jämlikhet och jämställdhet och jag håller med dig Anders att moralism är det sista vi behöver i debatten. Nu har vi tagit beslut på kongressen att RUTavdraget ska försvinna och jag tror som Sahlin att den privata tjänstebranschen kan komma att växa av egen kraft. Hur människor använder sina pengar är vars och ens ensak och ju fler män och kvinnor, som vid tidig ålder får lära sig att städa – dessto bättre – ur jämställdhetssynpunkt. Städning är ingen kvinnosyssla. Det är en syssla för de lägre kasten i Indien och för de lägre samhällsklasserna i Sverige.
Bra utförd professionell städning bör rendera god lön. En renhållningsarbetare har idag lika hög lön som en offentliganställd tandläkare (!)

» Posted By hillary2 On 2010/03/04 @ 23:21

Det här är en fråga om jämlikhet och jämställdhet och jag håller med dig Anders att moralism är det sista vi behöver i debatten. Nu har vi tagit beslut på kongressen att RUTavdraget ska försvinna och jag tror som Sahlin att den privata tjänstebranschen kan komma att växa av egen kraft. Hur människor använder sina pengar är vars och ens ensak och ju fler män och kvinnor, som vid tidig ålder får lära sig att städa – dessto bättre – ur jämställdhetssynpunkt. Städning är ingen kvinnosyssla. Det är en syssla för de lägre kasten i Indien och för de lägre samhällsklasserna i Sverige.
Bra utförd professionell städning bör rendera god lön. En renhållningsarbetare har idag lika hög lön som en offentliganställd tandläkare (!)

» Posted By hillary2 On 2010/03/04 @ 22:21

Bo Lundgrens återkomst i en antiklimax debatt i Agenda

Reinfeldts korkade argumentation kan vi ta med en gnutta humor? Motståndarsidan vill inget hellre än att vi ska förlora vårt goda humör. Du vet å andra sidan så mycket om hur moderaterna vanskött arbetsmarknaden och de arbetslösa, så jag förstår om du är upprörd (!)

» Posted By hillary2 On 2010/01/25 @ 00:20

Reinfeldts korkade argumentation kan vi ta med en gnutta humor? Motståndarsidan vill inget hellre än att vi ska förlora vårt goda humör. Du vet å andra sidan så mycket om hur moderaterna vanskött arbetsmarknaden och de arbetslösa, så jag förstår om du är upprörd (!)

» Posted By hillary2 On 2010/01/24 @ 23:20

Kan socialdemokraterna punktera den moderata illusionen?

Visst går det att punktera den moderata illusionen. Samhällen med stora klassklyftor är ovärdiga och inte bra för någon annat än en och annan närsynt egoist. Moderater har skrämt upp hela nationen. Människor som fått skatteavdrag sparar sina pengar istället för att konsumera som Borg hade hoppats.
Människor i alla samhällsklasser är oroliga för att bli sjuka, fattiga eller icke arbetsföra. S leds i Sthlm och Göteborg av lyssnande starka kvinnor. Tids nog tror jag att de kommer de att ta tag i politiken problemformuleringarna. Män har i årtusenden haft problemformuleringsföreträde. Nu är det kanske kvinnors tur att göra det på kvinnors vis (?)

» Posted By hillary2 On 2010/01/24 @ 16:21

Visst går det att punktera den moderata illusionen. Samhällen med stora klassklyftor är ovärdiga och inte bra för någon annat än en och annan närsynt egoist. Moderater har skrämt upp hela nationen. Människor som fått skatteavdrag sparar sina pengar istället för att konsumera som Borg hade hoppats.
Människor i alla samhällsklasser är oroliga för att bli sjuka, fattiga eller icke arbetsföra. S leds i Sthlm och Göteborg av lyssnande starka kvinnor. Tids nog tror jag att de kommer de att ta tag i politiken problemformuleringarna. Män har i årtusenden haft problemformuleringsföreträde. Nu är det kanske kvinnors tur att göra det på kvinnors vis (?)

» Posted By hillary2 On 2010/01/24 @ 15:21

Kommer alliansen utradera de svenska mittenpartierna?

Jag tror att c kommer att ätas upp av moderaterna och kd av sd. Centern och kris-demokraterna har dagtingat med sina samveten – alternativt saknar samveten.

» Posted By hillary2 On 2010/01/24 @ 00:06

Jag tror att c kommer att ätas upp av moderaterna och kd av sd. Centern och kris-demokraterna har dagtingat med sina samveten – alternativt saknar samveten.

» Posted By hillary2 On 2010/01/23 @ 23:06

Journalistikens död med väska och klock debatt?

Helt rätt Claes. Journalister försöker överträffa dokusåporna, men i fallet om handväskan har det
det ålderstigna indignerade "paret" Mellin och Greider verkligen gett sig ut på hal is. Ingen av dem syns ha en aning om nutida människors konsumtionsvanor eller preferenser.
Kvinnliga förstagångsväljare tycker att det är en cool(!) väska Sahlin har.
Mäns leksaker, tillbehör och teknikprylar kostar vanligtvis betydligt mer än s.k. "dyra" handväskor, men det är en annan historia – det är det gamla vanliga – hur har vi det med jämställdheten?

» Posted By hillary2 On 2010/01/23 @ 19:09

Helt rätt Claes. Journalister försöker överträffa dokusåporna, men i fallet om handväskan har det
det ålderstigna indignerade "paret" Mellin och Greider verkligen gett sig ut på hal is. Ingen av dem syns ha en aning om nutida människors konsumtionsvanor eller preferenser.
Kvinnliga förstagångsväljare tycker att det är en cool(!) väska Sahlin har.
Mäns leksaker, tillbehör och teknikprylar kostar vanligtvis betydligt mer än s.k. "dyra" handväskor, men det är en annan historia – det är det gamla vanliga – hur har vi det med jämställdheten?

» Posted By hillary2 On 2010/01/23 @ 18:09

Dags att sätta fattigdom i Sverige på den politiska agendan?

Förebyggande vård kräver forskningsinsatser.

När det krävs omfattande reparativ vård av barn och ungdomar så betyder det inte bara att det behövs mer ekonomiska resurser – det betyder också att den förebyggande vården eller den vård som ska få sjukdomsprocesser att avstanna har misslyckats. Dessvärre är det svårt intill omöjligt att få forskningsbidrag gällande förebyggande tandvård. Det behövs forskning för att veta vilka åtgärder som ger resultat. Kanske behöver politiker öronmärka forskningspengar till att testa olika åtgärder för att upprätthålla barn och ungdomars hälsa och då speciellt för de som befinner sig i riskzon dvs har lågutbildade föräldrar.

» Posted By hillary2 On 2010/01/16 @ 16:45

Förebyggande vård kräver forskningsinsatser.

När det krävs omfattande reparativ vård av barn och ungdomar så betyder det inte bara att det behövs mer ekonomiska resurser – det betyder också att den förebyggande vården eller den vård som ska få sjukdomsprocesser att avstanna har misslyckats. Dessvärre är det svårt intill omöjligt att få forskningsbidrag gällande förebyggande tandvård. Det behövs forskning för att veta vilka åtgärder som ger resultat. Kanske behöver politiker öronmärka forskningspengar till att testa olika åtgärder för att upprätthålla barn och ungdomars hälsa och då speciellt för de som befinner sig i riskzon dvs har lågutbildade föräldrar.

» Posted By hillary2 On 2010/01/16 @ 15:45

Fredrik Reinfeldt och den politiskt tondöva alliansen

Apropå de 48 miljarder ur sjukförsäkringen som Borg förväntas använda.
Försäljningen 2008 av de staliga bolagen V&S AB och Vasakronan gav sammanlagt 96,1 miljarder skr. Därtill fick svenska staten 85 miljoner skr i aktieutdelning i samband med den första försäljningen. Dessa pengar sade regeringen att man skulle använda till att minska statsskulden. Statsskulden minskade dock bara med 4 miljarder kronor 2009. 2008 var statsskulden 1118,9 miljarder och 2009 1114,9 miljarder och det överskott på 135 miljarder man hade i statsbudgeten 2008 omvandlades 2009 till ett beräknat underskott på 179 miljarder. Ett 70 tal miljarder har lånats ut till Island. Det är kanske dags för Anders Borg att förklara sig? Vad gör han med våra gemensamma tillgångar och vad tänker han göra med de medel som var avsatta för de sjuka?

» Posted By hillary2 On 2010/01/10 @ 21:53

Apropå de 48 miljarder ur sjukförsäkringen som Borg förväntas använda.
Försäljningen 2008 av de staliga bolagen V&S AB och Vasakronan gav sammanlagt 96,1 miljarder skr. Därtill fick svenska staten 85 miljoner skr i aktieutdelning i samband med den första försäljningen. Dessa pengar sade regeringen att man skulle använda till att minska statsskulden. Statsskulden minskade dock bara med 4 miljarder kronor 2009. 2008 var statsskulden 1118,9 miljarder och 2009 1114,9 miljarder och det överskott på 135 miljarder man hade i statsbudgeten 2008 omvandlades 2009 till ett beräknat underskott på 179 miljarder. Ett 70 tal miljarder har lånats ut till Island. Det är kanske dags för Anders Borg att förklara sig? Vad gör han med våra gemensamma tillgångar och vad tänker han göra med de medel som var avsatta för de sjuka?

» Posted By hillary2 On 2010/01/10 @ 20:53

Socialdemokratern och oppositionen borde ta det försiktigare i sin kritik av alliansen utförsäkringar

På tal om strukturer. Vi medlemmar diskuterar sällan eller aldrig ekonomisk politik och än mindre i en vidare betydelse. Vi syns ha givit den fackliga grenen option på och tolkningsföreträde i ämnesområdet. Dessvärre sitter den fackliga grenen, som förspråkare för den svenska modellen, ohjälpligt fast i samma ekonomiska tänkande som sin motpart. Min slutsats är att ett omfattande förnyat ekonomiskt-politiskt tänkande bör starta ute bland medlemmarna.

» Posted By hillary2 On 2009/12/17 @ 23:17

På tal om strukturer. Vi medlemmar diskuterar sällan eller aldrig ekonomisk politik och än mindre i en vidare betydelse. Vi syns ha givit den fackliga grenen option på och tolkningsföreträde i ämnesområdet. Dessvärre sitter den fackliga grenen, som förspråkare för den svenska modellen, ohjälpligt fast i samma ekonomiska tänkande som sin motpart. Min slutsats är att ett omfattande förnyat ekonomiskt-politiskt tänkande bör starta ute bland medlemmarna.

» Posted By hillary2 On 2009/12/17 @ 22:17

Ärligt och modigt skrivet Claes.

Människor vet naturligtvis att utsorteringen från F-kassan började redan under vår regeringstid. Vår f.d. minister Hedborg lade fram den av oss begärda Socialförsäkringsutredningen (SOU 2006:86) på alliansens bord inte många veckor efter valförlusten 2006.
Redan i den inledande presenterade sammanfattningen står följande mening att läsa:

>Bakom utvecklingen att alltfler lämnar arbetslivet till följd av ohälsa ligger en mjuk sjukförsäkring.<

Den meningen är inte en hård karamell att suga på utan en kladdig mashmallow eller skumgodis.

Utvecklingen att allt fler lämnar arbetslivet torde snarare bero på att vi accepterat de ekonomiska spelregler, som framkallar en arbetsmarknad dit allt färre har tillträde och där alltfler slits ut i förtid.

» Posted By hillary2 On 2009/12/17 @ 19:09

Ärligt och modigt skrivet Claes.

Människor vet naturligtvis att utsorteringen från F-kassan började redan under vår regeringstid. Vår f.d. minister Hedborg lade fram den av oss begärda Socialförsäkringsutredningen (SOU 2006:86) på alliansens bord inte många veckor efter valförlusten 2006.

Redan i den inledande presenterade sammanfattningen står följande mening att läsa:

>Bakom utvecklingen att alltfler lämnar arbetslivet till följd av ohälsa ligger en mjuk sjukförsäkring.<

Den meningen är inte en hård karamell att suga på utan en kladdig mashmallow eller skumgodis.

Utvecklingen att allt fler lämnar arbetslivet torde snarare bero på att vi accepterat de ekonomiska spelregler, som framkallar en arbetsmarknad dit allt färre har tillträde och där alltfler slits ut i förtid.

» Posted By hillary2 On 2009/12/17 @ 19:09

«« Back To Stats Page